Skip navigation

ДОДАТОК 1

до Положення про Інституційний репозитарій СумДУ

ТЕРМІНИ АРХІВУВАННЯ ТВОРІВ ТА ТЕРМІНИ КОНТОЛЮ АРХІВУВАННЯ І САМОАРХІВУВАННЯ ТВОРІВ У РЕПОЗИТАРІЇ

Типи творів Підрозділи, що надають твори для архівування Підрозділи, що контролюють архівування та самоархівування творів
Редакції наукових журналів Видавництво СумДУ НДЧ ВРТМ ВІРД та редакції газет СумДУ ЦНТЕІ БІЦ Відділ доктор. та аспірант. ЦНТЕІ РВВ
1 Наукові та науково-методичні
1.1 Статті прот. місяця після публік.* прот. місяця після публік. при підвед. підсумків кал. року
1.2 Тези доповідей конференцій прот. місяця після провед. при підвед. підсумків кал. року
1.3 Автореферати прот. міс. після захисту прот. міс. після захисту
1.4 Дисертації прот. міс. після захисту прот. міс. після захисту
1.5 Монографії прот. місяця після публік. при підвед. підсумків кал. року
1.6 Охоронні документи прот. місяця після отрим. при підвед. підсумків кал. року
1.7 Звіти з наукових досліджень прот. місяця після затв-ня
1.8 Конкурсні роботи студентів прот. місяця після конкурсу
2 Навчальні
2.1 Підручники прот. місяця після публік. при підведенні підсумків кал. року
2.2 Навчальні посібники прот. місяця після публік. при підведенні підсумків кал. року
3 Інформаційно-рекламні
3.1 Книги прот. місяця після публік. прот. місяця після публік.*
3.2 Газети прот. місяця після публік. прот. місяця після публік.*
3.3 Статті прот. місяця після публік. прот. місяця після публік.*
3.4 Брошури прот. місяця після публік. прот. місяця після публік.*

* — Окрім тих творів, що видаються у Видавництві СумДУ