Browsing by Author Kovalov, Bohdan Leonidovych

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 52
Issue YearTitleAuthor(s)TypeViewsDownloads
2018Оцінювання впливу тіньового сектору на макропоказники національної економікиДзеверіна, К.С.; Ковач, В.О.; Богомолова, К.В.; Ковальов, Богдан Леонідович; Ковалев, Богдан Леонидович; Kovalov, Bohdan LeonidovychArticle00
2017Перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу: досвід України та Європейського СоюзуКовальов, Богдан Леонідович; Ковалев, Богдан Леонидович; Kovalov, Bohdan Leonidovych; Пімоненко, Тетяна Володимирівна; Пимоненко, Татьяна Владимировна; Pimonenko, Tetiana Volodymyrivna; Лисенко, А.С.Article00
2017Ринкові перспективи гнучких сонячних батарейВороненко, В'ячеслав Ігорович; Вороненко, Вячеслав Игоревич; Voronenko, Viacheslav Ihorovych; Ковальов, Богдан Леонідович; Ковалев, Богдан Леонидович; Kovalov, Bohdan Leonidovych; Горобченко, Денис Володимирович; Горобченко, Денис Владимирович; Horobchenko, Denys Volodymyrovych; Кучеренко, П.В.Article00
2017Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму "зеленої" економіки в умовах інформаційного суспільстваМельник, Леонід Григорович; Мельник, Леонид Григорьевич; Melnyk, Leonid Hryhorovych; Боронос, Вікторія Георгіївна; Боронос, Виктория Георгиевна; Boronos, Viktoriia Heorhiivna; Сотник, Ірина Миколаївна; Сотник, Ирина Николаевна; Sotnyk, Iryna Mykolaivna; Таранюк, Леонід Миколайович; Таранюк, Леонид Николаевич; Taraniuk, Leonid Mykolaiovych; Карінцева, Олександра Іванівна; Каринцева, Александра Ивановна; Karintseva, Oleksandra Ivanivna; Дериколенко, Олександр Миколайович; Дериколенко, Александр Николаевич; Derykolenko, Oleksandr Mykolaiovych; Дегтярьова, Ірина Борисівна; Дегтярева, Ирина Борисовна; Dehtiarova, Iryna Borysivna; Маценко, Олександр Михайлович; Маценко, Александр Михайлович; Matsenko, Oleksandr Mykhailovych; Харченко, Микола Олексійович; Харченко, Николай Алексеевич; Kharchenko, Mykola Oleksiiovych; Ковальов, Богдан Леонідович; Ковалев, Богдан Леонидович; Kovalov, Bohdan Leonidovych; Бурлакова, Ірина Михайлівна; Бурлакова, Ирина Михайловна; Burlakova, Iryna Mykhailivna; Євдокимов, Андрій Валерійович; Евдокимов, Андрей Валерьевич; Yevdokymov, Andrii Valeriiovych; Шкарупа, Олена Василівна; Шкарупа, Елена Васильевна; Shkarupa, Olena Vasylivna; Кубатко, Олександр Васильович; Кубатко, Александр Васильевич; Kubatko, Oleksandr Vasylovych; Вороненко, Вячеслав Ігорович; Вороненко, Вячеслав Игоревич; Voronenko, Viacheslav Ihorovych; Довга, Любов Вікторівна; Довга, Любовь Викторовна; Dovha, Liubov Viktorivna; Леус, Павло Олегович; Леус, Павел Олегович; Leus, Pavlo Olehovych; Іскаков, Андрій Андрійович; Искаков, Андрей Андреевич; Iskakov, Andrii Andriiovych; Мандрика, Владислав Анатолійович; Мандрыка, Владислав Анатольевич; Mandryka, Vladyslav Anatoliiovych; Часник, Олена Миколаївна; Часнык, Елена Николаевна; Chasnyk, Olena Mykolaivna; Шкарупа, Іван Сергійович; Шкарупа, Иван Сергеевич; Shkarupa, Ivan Serhiiovych; Бабій, Тетяна Володимирівна; Бабий, Татьяна Владимировна; Babii, Tetiana Volodymyrivna; Завдов`єва, Юлія Миколаївна; Завдовьева, Юлия Николаевна; Zavdovieva, Yuliia Mykolaivna; Горобченко, Тетяна Вікторівна; Горобченко, Татьяна Викторовна; Horobchenko, Tetiana Viktorivna; Якушко, Т.В.; Гайтина, М.В.; Шкарупа, Є.І.; Шимко, В.Ю.; Бавикіна, А.Ю.Technical Report00
2017Форсайт-прогнозування стійкості національної економіки: від соціо-еколого-економічних протирічь до конвергентної моделіЛюльов, Олексій Валентинович; Люлев, Алексей Валентинович; Liulov, Oleksii Valentynovych; Пімоненко, Тетяна Володимирівна; Пимоненко, Татьяна Владимировна; Pimonenko, Tetiana Volodymyrivna; Вороненко, Вячеслав Ігорович; Вороненко, Вячеслав Игоревич; Voronenko, Viacheslav Ihorovych; Ковальов, Богдан Леонідович; Ковалев, Богдан Леонидович; Kovalov, Bohdan Leonidovych; Шевченко, Ганна Миколаївна; Шевченко, Анна Николаевна; Shevchenko, Hanna Mykolaivna; Коробець, Олена Михайлівна; Коробец, Елена Михайловна; Korobets, Olena Mykhailivna; Кубатко, Вікторія Василівна; Кубатко, Виктория Васильевна; Kubatko, Viktoriia Vasylivna; Мирошниченко, Юлія Олександрівна; Мирошниченко, Юлия Александровна; Myroshnychenko, Yuliia Oleksandrivna; Павлік, А.В.; Ус, Я.О.; Люльова, Лілія Юріївна; Люлева, Лилия Юрьевна; Liulova, Liliia YuriivnaTechnical Report00
2017Еколого-економічні механізми реалізації потенціалу енерго- та ресурсозбереження національної економікиСотник, Ірина Миколаївна; Сотник, Ирина Николаевна; Sotnyk, Iryna Mykolaivna; Сотник, Микола Іванович; Сотник, Николай Иванович; Sotnyk, Mykola Ivanovych; Мазін, Юрій Олександрович; Мазин, Юрий Александрович; Mazin, Yurii Oleksandrovych; Чорток, Юлія Володимирівна; Чорток, Юлия Владимировна; Chortok, Yuliia Volodymyrivna; Коблянська, Інна Ігорівна; Коблянская, Инна Игоревна; Koblianska, Inna Ihorivna; Горобченко, Денис Володимирович; Горобченко, Денис Владимирович; Horobchenko, Denys Volodymyrovych; Ковальов, Богдан Леонідович; Ковалев, Богдан Леонидович; Kovalov, Bohdan Leonidovych; Шевченко, Тарас Іванович; Шевченко, Тарас Иванович; Shevchenko, Taras Ivanovych; Мареха, Ірина Сергіївна; Мареха, Ирина Сергеевна; Marekha, Iryna Serhiivna; Вороненко, Вячеслав Ігорович; Вороненко, Вячеслав Игоревич; Voronenko, Viacheslav Ihorovych; Родимченко, Анжеліка Олексіївна; Родимченко, Анжелика Алексеевна; Rodymchenko, Anzhelika Oleksiivna; Гончаренко, Олексій Сергійович; Гончаренко, Алексей Сергеевич; Honcharenko, Oleksii Serhiiovych; Кучеренко, П.В.Technical Report00
2017Розробка науково-методичних засад та практичного інструментарію фінансової політики сталого розвитку об’єднаних територіальних громадПетрушенко, Юрій Миколайович; Петрушенко, Юрий Николаевич; Petrushenko, Yurii Mykolaiovych; Кубатко, Олександрa Вікторівна; Кубатко, Александра Викторовна; Kubatko, Oleksandra Viktorivna; Ковальов, Богдан Леонідович; Ковалев, Богдан Леонидович; Kovalov, Bohdan Leonidovych; Височина, Аліна Володимирівна; Высочина, Алина Владимировна; Vysochyna, Alina Volodymyrivna; Смоленніков, Денис Олегович; Смоленников, Денис Олегович; Smolennikov, Denys Olehovych; Воронцова, Анна Сергіївна; Воронцова, Анна Сергеевна; Vorontsova, Anna Serhiivna; Пономаренко, Оксана Сергіївна; Пономаренко, Оксана Сергеевна; Ponomarenko, Oksana Serhiivna; Бондар, Олена Володимирівна; Бондарь, Елена Владимировна; Bondar, Olena Volodymyrivna; Біленко, В.О.; Онопрієнко, К.В.Technical Report00
2016Аналіз популярності велотуризму в Україні в порівнянні з іншими країнамиКовальов, Богдан Леонідович; Ковалев, Богдан Леонидович; Kovalov, Bohdan Leonidovych; Шиян, А.С.Theses00
2016Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму "зеленої" економіки в умовах інформаційного суспільстваМельник, Леонід Григорович; Мельник, Леонид Григорьевич; Melnyk, Leonid Hryhorovych; Таранюк, Леонід Миколайович; Таранюк, Леонид Николаевич; Taraniuk, Leonid Mykolaiovych; Сотник, Ірина Миколаївна; Сотник, Ирина Николаевна; Sotnyk, Iryna Mykolaivna; Шкарупа, Олена Василівна; Шкарупа, Елена Васильевна; Shkarupa, Olena Vasylivna; Карінцева, Олександра Іванівна; Каринцева, Александра Ивановна; Karintseva, Oleksandra Ivanivna; Дериколенко, Олександр Миколайович; Дериколенко, Александр Николаевич; Derykolenko, Oleksandr Mykolaiovych; Бурлакова, Ірина Михайлівна; Бурлакова, Ирина Михайловна; Burlakova, Iryna Mykhailivna; Дегтярьова, Ірина Борисівна; Дегтярева, Ирина Борисовна; Dehtiarova, Iryna Borysivna; Маценко, Олександр Михайлович; Маценко, Александр Михайлович; Matsenko, Oleksandr Mykhailovych; Ковальов, Богдан Леонідович; Ковалев, Богдан Леонидович; Kovalov, Bohdan Leonidovych; Горобченко, Тетяна Вікторівна; Горобченко, Татьяна Викторовна; Horobchenko, Tetiana Viktorivna; Шкарупа, Іван Сергійович; Шкарупа, Иван Сергеевич; Shkarupa, Ivan Serhiiovych; Бурич, Іван Васильович; Бурич, Иван Васильевич; Burych, Ivan Vasylovych; Часник, Олена Миколаївна; Часнык, Елена Николаевна; Chasnyk, Olena Mykolaivna; Мандрика, Владислав Анатолійович; Мандрыка, Владислав Анатольевич; Mandryka, Vladyslav Anatoliiovych; Іскаков, Андрій Андрійович; Искаков, Андрей Андреевич; Iskakov, Andrii Andriiovych; Гайтина, М.В.; Шимко, В.Ю.; Шевельова, Д.С.; Бавикіна, А.Ю.Technical Report00
2016Методики оцінювання туристичної конкурентоспроможності: український і міжнародний досвідКовальов, Богдан Леонідович; Ковалев, Богдан Леонидович; Kovalov, Bohdan Leonidovych; Мельник, Леонід Григорович; Мельник, Леонид Григорьевич; Melnyk, Leonid Hryhorovych; Пономарьова, Г.С.Article00
2015Методичні підходи до розрахунку податку на нерухомість територіальних громадКовальов, Богдан Леонідович; Ковалев, Богдан Леонидович; Kovalov, Bohdan Leonidovych; П'ятаченко, В.С.Theses00
2015Генерування бізнес-моделі організації екологічного туризму на Сумщині (на прикладі трудового братства М.М. Неплюєва)Ковальов, Богдан Леонідович; Ковалев, Богдан Леонидович; Kovalov, Bohdan Leonidovych; Портянка, А.Г.Theses00
2015Еколого-економічний ефект віртуального туризмуКовальов, Богдан Леонідович; Ковалев, Богдан Леонидович; Kovalov, Bohdan Leonidovych; Широка, І.О.Theses00
2014Організаційно-економічні засади адаптації економічних систем до кліматично-ресурсних флуктуаційКубатко, Олександр Васильович; Кубатко, Александр Васильевич; Kubatko, Oleksandr Vasylovych; Кубатко, Олександрa Вікторівна; Кубатко, Александра Викторовна; Kubatko, Oleksandra Viktorivna; Кубатко, Вікторія Василівна; Кубатко, Виктория Васильевна; Kubatko, Viktoriia Vasylivna; Мельник, Леонід Григорович; Мельник, Леонид Григорьевич; Melnyk, Leonid Hryhorovych; Сотник, Ірина Миколаївна; Сотник, Ирина Николаевна; Sotnyk, Iryna Mykolaivna; Карінцева, Олександра Іванівна; Каринцева, Александра Ивановна; Karintseva, Oleksandra Ivanivna; Дегтярьова, Ірина Борисівна; Дегтярева, Ирина Борисовна; Dehtiarova, Iryna Borysivna; Ковальов, Богдан Леонідович; Ковалев, Богдан Леонидович; Kovalov, Bohdan Leonidovych; Вороненко, Вячеслав Ігорович; Вороненко, Вячеслав Игоревич; Voronenko, Viacheslav Ihorovych; Курбатова, Тетяна Олександрівна; Курбатова, Татьяна Александровна; Kurbatovа, Tetiana Oleksandrivna; Пімоненко, Тетяна Володимирівна; Пимоненко, Татьяна Владимировна; Pimonenko, Tetiana Volodymyrivna; Довга, Л.І.; Довга, Л.И.; Dovha, L.I.; Скібіна, Тетяна Ігорівна; Скибина, Татьяна Игоревна; Skibina, Tetiana Ihorivna; Зябіна, Є.А.; Зябина, Е.А.; Ziabina, Ye.A.Technical Report00
2014Науково-методичні підходи до визначення дефініції «екотуризм»Тарановський, Володимир Ігорович; Тарановский, Владимир Игоревич; Taranovskyi, Volodymyr Ihorovych; Ковальов, Богдан Леонідович; Ковалев, Богдан Леонидович; Kovalov, Bohdan Leonidovych; Портянка, А.Г.Article00
2014Аналіз соціально-економічних передумов розвитку сільського зеленого туризму в Сумській областіКовальов, Богдан Леонідович; Ковалев, Богдан Леонидович; Kovalov, Bohdan Leonidovych; Портянка, А.Г.Theses00
2014Аналіз ефективності організації шоу-бізнесу в музичній сферіКовальов, Богдан Леонідович; Ковалев, Богдан Леонидович; Kovalov, Bohdan Leonidovych; П'ятаченко, В.С.Theses00
2014Аналіз діяльності українських та світових технологічних парківКовальов, Богдан Леонідович; Ковалев, Богдан Леонидович; Kovalov, Bohdan Leonidovych; Червяцова, О.В.Theses00
2014Аналіз факторів негативного впливу соціальних мереж на економіку фірмиКовальов, Богдан Леонідович; Ковалев, Богдан Леонидович; Kovalov, Bohdan Leonidovych; Романченко, Я.В.Theses00
2014Analysis of the socio-economic conditions of rural green tourism in Sumy regionКовальов, Богдан Леонідович; Ковалев, Богдан Леонидович; Kovalov, Bohdan Leonidovych; Portianka, A.G.Theses00