Browsing by Author Taraniuk, Karina Viktorivna

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 30
Issue YearTitleAuthor(s)TypeViewsDownloads
2017Проблеми прогнозування та планування трудових ресурсів підприємствТаранюк, Каріна Вікторівна; Таранюк, Карина Викторовна; Taraniuk, Karina Viktorivna; Харченко, Ю.Theses00
2017Безробіття як індикатор економічного добробутуТаранюк, Каріна Вікторівна; Таранюк, Карина Викторовна; Taraniuk, Karina Viktorivna; Заєць, А.В.Theses00
2016Organizational and economic aspects of benchmarking innovative products at the automobile industry enterprisesТаранюк, Леонід Миколайович; Таранюк, Леонид Николаевич; Taraniuk, Leonid Mykolaiovych; Таранюк, Каріна Вікторівна; Таранюк, Карина Викторовна; Taraniuk, Karina Viktorivna; Shimko, V.Yu.; Marchenko, T.V.Article00
2016Труднощі впровадження та пропозиції щодо побудови системи «Електронний уряд» в УкраїніТаранюк, Каріна Вікторівна; Таранюк, Карина Викторовна; Taraniuk, Karina Viktorivna; Борщов, В.В.Theses00
2016Формування принципів, методів і механізму раціонального перерозподілу природної ренти в системі "держава-регіон-суб'єкт господарювання"Теліженко, Олександр Михайлович; Телиженко, Александр Михайлович; Telizhenko, Oleksandr Mykhailovych; Байстрюченко, Наталія Олегівна; Байстрюченко, Наталия Олеговна; Baistriuchenko, Nataliia Olehivna; Таранюк, Каріна Вікторівна; Таранюк, Карина Викторовна; Taraniuk, Karina Viktorivna; Пунько, Володимир Миколайович; Пунько, Владимир Николаевич; Punko, Volodymyr Mykolaiovych; Костенко, Андріана Миколаївна; Костенко, Андриана Николаевна; Kostenko, Andriana MykolaivnaTechnical Report00
2016Організаційно-економічний механізм реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємствТаранюк, Леонід Миколайович; Таранюк, Леонид Николаевич; Taraniuk, Leonid Mykolaiovych; Дерев`янко, Юрій Миколайович; Деревьянко, Юрий Николаевич; Derevianko, Yurii Mykolaiovych; Шкарупа, Олена Василівна; Шкарупа, Елена Васильевна; Shkarupa, Olena Vasylivna; Макарюк, Олексій Васильович; Макарюк, Алексей Васильевич; Makariuk, Oleksii Vasylovych; Люльов, Олексій Валентинович; Люлев, Алексей Валентинович; Liulov, Oleksii Valentynovych; Старченко, Людмила Володимирівна; Старченко, Людмила Владимировна; Starchenko, Liudmyla Volodymyrivna; Таранюк, Каріна Вікторівна; Таранюк, Карина Викторовна; Taraniuk, Karina Viktorivna; Гриценко, Павло Валерійович; Гриценко, Павел Валериевич; Hrytsenko, Pavlo Valeriiovych; Коваленко, Євген Володимирович; Коваленко, Евгений Владимирович; Kovalenko, Yevhen VolodymyrovychTechnical Report00
2016Organizational and Economic Opportunities of Reengineering Business-processes as Part of the Effective Functioning for Native Machine-building Branch RecreationТаранюк, Леонід Миколайович; Таранюк, Леонид Николаевич; Taraniuk, Leonid Mykolaiovych; Кобизький, Денис Сергійович; Кобизский, Денис Сергеевич; Kobyzkyi, Denys Serhiiovych; Таранюк, Каріна Вікторівна; Таранюк, Карина Викторовна; Taraniuk, Karina ViktorivnaArticle00
2015Проблеми інтеграції громадських організацій у державному просторіТаранюк, Каріна Вікторівна; Таранюк, Карина Викторовна; Taraniuk, Karina Viktorivna; Горяйнова, О.Ю.Theses00
2015Тенденції фінансування енергозберігаючих проектівТаранюк, Каріна Вікторівна; Таранюк, Карина Викторовна; Taraniuk, Karina Viktorivna; Григор’єв, О.; Горяйнова, О.Theses00
2015Проблеми інтеграції громадських організацій у державному просторіТаранюк, Каріна Вікторівна; Таранюк, Карина Викторовна; Taraniuk, Karina Viktorivna; Горяйнова, О.Ю.Theses00
2015Теоретико-прикладні аспекти проведення аутсорсингу бізнес-процесів у системі управління торговельним підприємствомКарпіщенко, Олексій Іванович; Карпищенко, Алексей Иванович; Karpishchenko, Oleksii Ivanovych; Таранюк, Леонід Миколайович; Таранюк, Леонид Николаевич; Taraniuk, Leonid Mykolaiovych; Люльов, Олексій Валентинович; Люлев, Алексей Валентинович; Liulov, Oleksii Valentynovych; Таранюк, Каріна Вікторівна; Таранюк, Карина Викторовна; Taraniuk, Karina ViktorivnaArticle00
2015Методологічні положення проведення реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємствМельник, Леонід Григорович; Мельник, Леонид Григорьевич; Melnyk, Leonid Hryhorovych; Таранюк, Леонід Миколайович; Таранюк, Леонид Николаевич; Taraniuk, Leonid Mykolaiovych; Таранюк, Каріна Вікторівна; Таранюк, Карина Викторовна; Taraniuk, Karina ViktorivnaTheses00
2015Науково-методологічний підхід до визначення впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища на кожний з етапів проведення реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємствМельник, Леонід Григорович; Мельник, Леонид Григорьевич; Melnyk, Leonid Hryhorovych; Таранюк, Леонід Миколайович; Таранюк, Леонид Николаевич; Taraniuk, Leonid Mykolaiovych; Таранюк, Каріна Вікторівна; Таранюк, Карина Викторовна; Taraniuk, Karina ViktorivnaTheses00
2015Науково-методологічний підхід до визначення впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища на кожний з етапів проведення реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємствМельник, Леонід Григорович; Мельник, Леонид Григорьевич; Melnyk, Leonid Hryhorovych; Таранюк, Леонід Миколайович; Таранюк, Леонид Николаевич; Taraniuk, Leonid Mykolaiovych; Таранюк, Каріна Вікторівна; Таранюк, Карина Викторовна; Taraniuk, Karina ViktorivnaTheses00
2014Методи експертизи проектівДегтяренко, Олександр Григорович; Дегтяренко, Александр Григорьевич; Dehtiarenko, Oleksandr Hryhorovych; Таранюк, Каріна Вікторівна; Таранюк, Карина Викторовна; Taraniuk, Karina ViktorivnaLearning Object00
2014Екологічно-орієнтовані стратегії управління соціально-економічним розвитком територіїЛук`янихін, Вадим Олександрович; Лукьянихин, Вадим Александрович; Lukianyhin, Vadym Oleksandrovych; Теліженко, Олександр Михайлович; Телиженко, Александр Михайлович; Telizhenko, Oleksandr Mykhailovych; Кислий, Володимир Миколайович; Кислый, Владимир Николаевич; Kyslyi, Volodymyr Mykolaiovych; Древаль, Ольга Юріївна; Древаль, Ольга Юрьевна; Dreval, Olha Yuriivna; Грищенко, Вадим Федорович; Hryshchenko, Vadym Fedorovych; Павленко, Олена Олексіївна; Павленко, Елена Алексеевна; Pavlenko, Olena Oleksiivna; Лук`янихіна, Олена Анатоліївна; Лукьянихина, Елена Анатольевна; Lukianykhina, Olena Anatoliivna; Валенкевич, Лариса Петрівна; Валенкевич, Лариса Петровна; Valenkevych, Larysa Petrivna; Мішеніна, Галина Анатоліївна; Мишенина, Галина Анатольевна; Mishenina, Halyna Anatoliivna; Байстрюченко, Наталія Олегівна; Байстрюченко, Наталия Олеговна; Baistriuchenko, Nataliia Olehivna; Опанасюк, Юлія Анатоліївна; Опанасюк, Юлия Анатольевна; Opanasiuk, Yuliia Anatoliivna; Таранюк, Каріна Вікторівна; Таранюк, Карина Викторовна; Taraniuk, Karina Viktorivna; Шевченко, Тетяна Іванівна; Шевченко, Татьяна Ивановна; Shevchenko, Tetiana Ivanivna; Бондар, Тетяна Вікторівна; Бондарь, Татьяна Викторовна; Bondar, Tetiana Viktorivna; Провозін, Наталія Василівна; Провозин, Наталия Васильевна; Provozin, Nataliia Vasylivna; Волковець, Тетяна Вікторівна; Волковец, Татьяна Викторовна; Volkovets, Tetyana Viktirivna; Кошевець, Віта Василівна; Кошевец, Вита Васильевна; Koshevets, Vita Vasylivna; Циганенко, Олена Василівна; Циганенко, Елена Васильевна; Tsyhanenko, Olena Vasylivna; Зубко, Катерина Юріївна; Зубко, Екатерина Юрьевна; Zubko, Kateryna Yuriivna; Личак, Анна Юріївна; Лычак, Анна Юрьевна; Lychak, Anna Yuriivna; Кириченко, Костянтин Іванович; Кириченко, Константин Иванович; Kyrychenko, Kostiantyn Ivanovych; Тимченко, Ірина Олександрівна; Тимченко, Ирина Александровна; Tymchenko, Iryna Oleksandrivna; Токарєва, Лариса Петрівна; Токарева, Лариса Петровна; Tokarieva, Larysa Petrivna; Півень, Андрій Григорович; Пивень, Андрей Григорьевич; Piven, Andrii Hryhorovych; Грищенко, Ірина Володимирівна; Грищенко, Ирина Владимировна; Hryshchenko, Iryna Volodymyrivna; Матвєєва, Юлія Тагібеківна; Матвеева, Юлия Тагибековна; Matvieieva, Yuliia Tahibekivna; Євдокимова, Альона Вікторівна; Евдокимова, Алёна Викторовна; Yevdokymova, Alona Viktorivna; Найчук, Олена Анатоліївна; Найчук, Елена Анатолиевна; Naichuk, Olena Anatoliivna; Жарик, Тетяна Іванівна; Жарик, Татьяна Ивановна; Zharyk, Tetiana Ivanivna; Мін, Лі; Мин, Ли; Min, LiTechnical Report00
2014Організаційно-економічні основи управління екологічним ризиком на регіональному рівніТаранюк, Каріна Вікторівна; Таранюк, Карина Викторовна; Taraniuk, Karina ViktorivnaThesis00
2013Організаційно-економічні основи управління екологічним ризиком на регіональному рівніТаранюк, Каріна Вікторівна; Таранюк, Карина Викторовна; Taraniuk, Karina ViktorivnaSynopsis00
2012Методичні основи управління екологічними ризиками на регіональному рівніТаранюк, Каріна Вікторівна; Таранюк, Карина Викторовна; Taraniuk, Karina ViktorivnaArticle00
2012Класифікація екологічних ризиків задля оптимізації джерел фінансування природоохоронних заходівТаранюк, Каріна Вікторівна; Таранюк, Карина Викторовна; Taraniuk, Karina ViktorivnaTheses00