Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13523
Title: Дослідження вихрових грануляційних та масотеплообмінних пристроїв. Аналіз роботи грануляторів зі зниженою висотою польоту гранул
Authors: Склабінський, Всеволод Іванович
Склабинский, Всеволод Иванович
Sklabinskyi, Vsevolod Ivanovych
Яхненко, Сергій Михайлович
Яхненко, Сергей Михайлович
Yakhnenko, Serhii Mykhailovych
Артюхов, Артем Євгенович
Артюхов, Артем Евгеньевич
Artiukhov, Artem Yevhenovych
Keywords: хімічні технології
химические технологии
Issue Year: 2007
Publisher: Вид-во СумДУ
Citation: Дослідження вихрових грануляційних та масотеплообмінних пристроїв. Аналіз роботи грануляторів зі зниженою висотою польоту гранул : звіт про НДР (проміжний) / Керівн. В.І. Склабінський. - Суми : СумДУ, 2007. - 42 с.
Abstract: Об’єкт дослідження: течії одно- та двофазного потоків в вихрових тепломасоо-бмінних апаратах з інтенсивною гідродинамікою. Мета роботи: створення науково обґрунтованої методики розрахунку гідроди-намічних чинників течій фаз у робочому просторі грануляційного пристрою, що має удосконалену конструкцію для забезпечення зниження висоти грануляційного при-строю, підвищення інтенсивності його функціонування. Дослідження, спрямовані на опрацювання високоефективного апаратурного оформлення обладнання для гранулювання, визначення найбільш сприятливої кон-фігурації та конструктивного оформлення окремих елементів апарата та їх комбіна-ції, комплексне теоретичне й експериментальне вивчення гідродинаміки потоків, повинні вирішувати проблему, яка стоїть перед хімічною промисловістю України на сучасному етапі. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13523
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13523
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other84
Canada1
China2
Czech Republic2
Germany13
France3
United Kingdom3
Netherlands2
Russia31
Slovakia1
Turkey5
Ukraine41
United States24
Downloads
Other181
China1
Germany2
Russia1
Ukraine8
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
937.doc10.34 MBMicrosoft Word194Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.