Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27575
Title: Морфологические изменения кишечника при экспериментальной острой кишечной инфекции в условиях терапии коллоидным серебром
Authors: Polovian, Kateryna Serhiivna
Chemych, Mykola Dmytrovych
Romaniuk, Anatolii Mykolaiovych 
Moskalenko, Roman Andriiovych 
Keywords: острая кишечная инфекция
крысы
коллоидное серебро
кишечник
морфология
morphology
rats
colloidal silver
intestine
acute intestinal infection
гостра кишкова інфекція
щури
колоїдне срібло
морфологія
кишечник
Issue Year: 2012
Publisher: Тбилисский государственный медицинский университет
Citation: Морфологические изменения кишечника при экспериментальной острой кишечной инфекции в условиях терапии коллоидным серебром / Е.С. Половьян, Н.Д. Чемич, Р.А. Москаленко, А.Н. Романюк // Georgian medical news. - 2012. - № 6 (207). - С. 63-67.
Abstract: На сучасному етапі в практиці інфекціоніста в лікуванні гострих кишкових інфекцій, викликаних умовно патогенними мікроорганізмами, використовується колоїдне срібло з розмірами частинок 25 нм як альтернатива традиційному етіотропного лікування. У 32 щурів, розподілених по 4 групам по 8 особин у кожній (інтактні; здорові, які отримали колоїдне срібло; з модельованої гострою кишковою інфекцією в умовах базисної терапії і з додаванням колоїдного срібла), проводили гістологічне дослідження тонкої і товстої кишок щурів. Пероральне призначення колоїдного срібла в дозі 0,02 мг / добу інтактним щурам не призвело до зміни морфометричних показників порівняно з нормою, а в період ранньої реконвалесценції у щурів з гострої кишкової інфекції спостерігалися деструктивні і компенсаторні зміни в кишечнику, які залежали від схеми лікування. При введенні колоїдного срібла зменшувалася активність запального процесу та вираженість морфологічних змін тканин товстого і тонкого кишечника, що свідчить про позитивний ефект досліджуваного препарату порівняно з базисною терапією. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27575
На современном этапе в практике инфекциониста в лечении острых кишечных инфекций, вызванных условно патогенными микроорганизмами, используется коллоидное серебро с размерами частиц 25 нм как альтернатива традиционному этиотропному лечению. У 32 крыс, распределенных по 4 группам по 8 особей в каждой (интактные; здоровые, получившие коллоидное серебро; с моделированной острой кишечной инфекцией в условиях базисной терапии и с добавлением коллоидного серебра), проводили гистологическое исследование тонкой и толстой кишок крыс. Пероральное назначение коллоидного серебра в дозе 0,02 мг/сутки интактным крысам не привело к изменению морфометрических показателей сравнительно с нормой; а в период ранней реконвалесценции у крыс с острой кишечной инфекции наблюдались деструктивные и компенсаторные изменения в кишечнике, которые зависели от схемы лечения. При введении коллоидного серебра уменьшалась активность воспалительного процесса и выраженность морфологических изменений тканей толстого и тонкого кишечника, что свидетельствует о позитивном эффекте исследуемого препарата сравнительно с базисной терапией. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27575
At the present stage in the practice of infectionist in the treatment of acute intestinal infections caused by opportunistic microorganisms, colloidal silver is used with a particle size of 25 nm as an alternative to conventional causal therapy. In 32 rats, distributed in 4 groups of 8 animals each (intact; healthy, got colloidal silver; with a simulated acute intestinal infection in the basic treatment and with the addition of colloidal silver), histological examination was performed of small and large intestine of rats. Oral administration of colloidal silver at a dose of 0.02 mg/day to intact rats did not lead to changes in morphometric parameters compared to the norm, and during early convalescence in rats with acute intestinal infections were observed destructive and compensatory changes in the intestine, which depended on the treatment regimen. With the introduction of colloidal silver decreased activity of the inflammatory process and the severity of morphological changes in tissues of small and large intestine, indicating that the positive effect of study drug compared with baseline therapy. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27575
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27575
Type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи студентів, магістрів, інтернів, аспірантів, клінічних ординаторів (МІ)

Views
Other119
Armenia1
Azerbaijan1
Brazil1
Belarus1
Canada1
China10
Germany16
Spain1
France5
United Kingdom14
Georgia2
Iran1
Italy3
Japan1
Kazakhstan1
Moldova1
Netherlands13
Philippines1
Poland1
Romania1
Russia27
Slovakia2
Turkey3
Ukraine125
United States138
Downloads
Other358
Armenia1
China11
Germany25
France3
United Kingdom3
Georgia3
India1
Netherlands1
Poland1
Russia26
Ukraine16
United States3


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
polovyan_rat's intestine.pdfОсновная статья2.68 MBAdobe PDF452Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.