Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/28906
Title: Спосіб отримання гранул пористої структури та пристрій для його здійснення
Authors: Artiukhov, Artem Yevhenovych 
Sklabinskyi, Vsevolod Ivanovych 
Keywords: кристалізація матеріала
кристализация материала
пориста структура
пористая структура
Issue Year: 2012
Publisher: Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)
Citation: Пат. 99023 U Україна, МПК12 B01J 2/16, B01J 2/00. Спосіб отримання гранул пористої структури та пристрій для його здійснення / А.Є. Артюхов, В.І. Склабінський (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № a 2010 14887; заявл. 13.12.2010; опубл. 10.07.2012, бюл.№ 13.
Abstract: Об'єкт винаходу: спосіб отримання гранул пористої структури та пристрій для його здійснення. Суть винаходу Після зволоження сухих гранул у бункері для зволоження гранули переміщуються в напрямку робочого простору пристрою. Під час переміщення зволожені гранули до надходження в робочий простір апарату піддаються обробці потоком теплоносія і відбувається процес первинного сушіння та видалення вологи з поверхневого шару, а також проводиться прогрів поверхневого шару на гранулі з поступовим формуванням пористої плівки. Після проведення процесу первинного сушіння, видалення вологи з поверхневого шару і прогріву поверхневого шару гранули надходять до робочого об'єму пристрою для контакту з вихровим потоком високотемпературного теплоносія. У створеному вихровому зваженому шарі відбувається повний прогрів гранули за всім перерізом з видаленням вологи з її ядра та завершенням процесу формування пористого поверхневого шару на гранулі. Товарна фракція у вигляді сухих гранул з пористим поверхневим шаром з визначеним розміром та масою відводиться з пристрою. Фракція, яка має в своєму складі вологу та характеризується більшою в порівнянні з товарною фракцією масою, продовжує висушуватись до моменту настання відповідності її маси масі товарної фракції. Спосіб реалізується в пристрої, що містить вертикальний конічний корпус з кришкою та розташований в середині вертикального конічного корпусу концентрично йому і жорстко до нього закріплений додатковий відкритий конус, останній утворює з вертикальним конічним корпусом кільцевий простір, який обмежується меншими основами додаткового відкритого конуса і вертикального конічного корпуса. Пристрій також містить патрубок, тангенційно розташований відносно осі пристрою для подачі високотемпературного теплоносія патрубок, вихровий газорозподільний вузол, розташований на одній осі з додатковим відкритим конусом, а також вертикальний направляючий патрубок, розташований на одній осі з додатковим відкритим конусом і призначений для транспортування гранул в додатковий відкритий конус. Пристрій обладнано вузлом пневмотранспорту зволожених гранул з бункеру для зволоження, патрубком для вводу сухих гранул та зволоженого повітря, патрубком для відводу готових гранул пористої структури, вузлом введення та розподілу теплоносія для першого ступеню контакту зі зволоженою гранулою. Технічний результат: забезпечується створення гранул пористої структури та монодисперсності гранул до 93 %, що покращує якість та властивості продукту на рівні міцності готового продукту 400-450 гр/гранулу, утримувальної здатності гранули 9-9,5 %, розсипчастості гранул 100 %. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/28906
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/28906
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other107
United Arab Emirates1
Canada1
China6
Czech Republic1
Germany15
Denmark1
EU3
France5
United Kingdom8
Iraq1
Iran1
Italy2
Morocco1
Netherlands9
Russia29
Turkey8
Ukraine50
United States118
Downloads
Other218
China6
Germany2
France2
United Kingdom1
Iraq1
Russia4
Ukraine11
United States3


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
patent16.pdf160.22 kBAdobe PDF248Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.