Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3038
Title: Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МонтеКарло. Апроксимація поліномом третього степеня.Модель ППС О51 – 1
Authors: Androshchuk, Liudmyla Mykolaivna
Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych
Keywords: ситуативна тривожність
характеристики пам`яті
математична модель
Метод Монте Карло
Issue Year: 2006
Publisher: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука
Citation: Андрощук Л.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МонтеКарло. Апроксимація поліномом третього степеня.Модель ППС О51 – 1. Науковий керівник Р.М.Літнарович. МЕГУ, Рівне, 2006, -28с.
Abstract: На основі результатів психологічного експерименту побудована математична модель залежності ситуативної тривожності на характеристики пам’яті у вигляді кубічного поліному по способу найменших квадратів. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3038
На основе результатов психологического эксперимента построена математическая модель зависимости ситуативной тревожности на характеристики памяти в виде кубического полинома по способу наименьших квадратов. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3038
On the basis of results of psychological experiment the mathematical model of dependence of situation anxiety is built on descriptions of memory as cube a polynomial on the method of leastsquares. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3038
Description: В даній роботі генеруються середні квадратичні похибки, які приводяться до заданих нормованих, будується спотворена модель, зрівноважується по способу найменших квадратів. Знаходяться ймовірніші значення коефіцієнтів а, в, с, d кубічного поліному апроксимуючої математичної моделі. Робиться оцінка точності і даються узагальнюючі висновки. Примінений метод статистичних випробовувань Монте Карло дав можливість провести широкомасштабні дослідження і набрати велику статистику. Для студентів і аспірантів педагогічних вузів.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3038
Type: Brochure
Appears in Collections:Університети партнерів

Views
Other120
China1
Germany25
France2
Netherlands15
Poland12
Romania1
Russia22
Turkey2
Ukraine47
United States31
Downloads
Other241
China3
Germany8
France2
South Korea4
Poland2
Russia1
Ukraine11
United States1
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.