Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32778
Title: Вивчення частоти алелей С/Gполіморфізму гена GIn27Glu ADRB2у хворих на бронхіальну астму
Authors: Prystupa, Liudmyla Nykodymivna
Бондаркова, А.М.
Keywords: бронхіальна астма
бронхиальная астма
bronchial asthma
Issue Year: 2013
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Приступа, Л.Н. Вивчення частоти алелей С/Gполіморфізму гена GIn27Glu ADRB2у хворих на бронхіальну астму [Текст] / Л.Н. Приступа, А.М. Бондаркова // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 10-12 квітня 2013 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. — Суми : СумДУ, 2013. — С. 271.
Abstract: Бронхіальна астма (БА) відноситься до групи мультифакторіальних захворювань, етіологія та патогенез котрих визначається складною взаємодією факторів навколишнього середовища та генетичних. За останні роки велику увагу приділяють генетичному поліморфізму гена ADRB2, який відіграє важливу роль в регуляції контрактильних елементів в стінці дихальних шляхів, тому мутації кодую чого їх гена можуть вносити вклад у розвиток БА та впливати на ефективність лікування. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32778
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32778
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other79
Canada1
China2
Germany10
France1
United Kingdom3
Morocco1
Netherlands2
Russia13
Turkey4
Ukraine4
United States16
Downloads
Other51
China10
Germany2
France2
Ukraine8
United States3


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Prystupa_Bondarkova_bronkhíalna_astma.pdf276.79 kBAdobe PDF76Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.