Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39608
Title: Дослідження гідродинамічних та масотеплообмінних характеристик пристроїв з вихровими та високотурбулізованими одно та двофазними потоками
Authors: Склабінський, Всеволод Іванович
Склабинский, Всеволод Иванович
Sklabinskyi, Vsevolod Ivanovych
Ляпощенко, Олександр Олександрович
Ляпощенко, Александр Александрович
Liaposhchenko, Oleksandr Oleksandrovych
Артюхов, Артем Євгенович
Артюхов, Артем Евгеньевич
Artiukhov, Artem Yevhenovych
Яхненко, Сергій Михайлович
Яхненко, Сергей Михайлович
Yakhnenko, Serhii Mykhailovych
Скиданенко, Максим Сергійович
Скиданенко, Максим Сергеевич
Skydanenko, Maksym Serhiiovych
Настенко, Ольга Вікторівна
Настенко, Ольга Викторовна
Nastenko, Olha Viktorivna
Раммахі Аль, М.М.
Раммахи Аль, М.М.
Rammakhi Al, M.M.
Хайят Аль, Н.К.
Khaiiat Al, N.K.
Мохаммед Абдуллах, Д.М.
Mokhammed Abdullakh, D.M.
Демченко, А.М.
Demchenko, A.M.
Москаленко, К.В.
Moskalenko, K.V.
Keywords: сепарація
сепарация
диспергування
диспергирование
Issue Year: 2014
Publisher: СумДУ
Citation: Дослідження гідродинамічних та масотеплообмінних характеристик пристроїв з вихровими та високотурбулізованими одно та двофазними потоками [Текст] : звіт про НДР (заключний) / Кер. В.І. Склабінський. - Суми : СумДУ, 2014. - 323 с.
Abstract: Дослідження, спрямовані на опрацювання високоефективного апаратурного оформлення обладнання для гранулювання, та сепарації визначення найбільш сприятливої конфігурації та конструктивного оформлення окремих елементів апарата та їх комбінації, комплексне теоретичне й експериментальне вивчення гідродинаміки потоків повинні вирішувати проблему, яка стоїть перед хімічною промисловістю України на сучасному етапі. У ході роботи було досягнуто мету дослідження, а результати НДР впроваджено в технологію одержання гранульованих продуктів та очищення природного і попутного газів від вуглеводного конденсату та води.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39608
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other3
Canada1
China1
Czech Republic1
Germany6
France1
Iraq1
Netherlands1
Ukraine13
United States5
Downloads
Other2
China1
Germany2
France6
Iraq1
Ukraine12
United States8


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
sklabinskyi_1190.doc20.27 MBMicrosoft Word32Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.