Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41984
Title: Клініко-епідеміологічні, лабораторні та мікробіотичні аспекти сучасних сальмонельозів
Other Titles: Клинико-эпидемиологические, лабораторные и микробиотические аспекты современных сальмонелезов
Klinical and epidemiological, laboratory and microbiological aspects of morden salmonellosis
Authors: Chemych, Oksana Mykolaivna
Keywords: сальмонельоз
клініка
епідеміологія
ендогенна інтоксикація
мікробіоценоз
сальмонеллез
клиника
эпидемиология
эндогенная интоксикация
микробиоценоз
Salmonella
clinical epidemiology
clinical epidemiology
microbiocenosis
Issue Year: 2015
Publisher: Сумський державний університет
Citation: J. Clin. Exp. Med. Res., 2015;3(2):299-308
Abstract: Здійснено клініко-лабораторне обстеження 140 хворих на сальмонельоз. Захворювання спричиняють домінантні штами S. enteritidis (69,0 %), S. typhimurium (31,0 %). Госпіталізація хворих відбувається протягом року, підвищення припадає на травень –серпень. Основними факторами передавання є яйця птиці (40,8 %), м'ясо- і рибопродукти (40,8 %), молокопродукти (36,8 %). Найпоширенішим симптомами сальмонельозу є: біль у животі при пальпації з локалізацією у декількох ділянках одночасно (найчастіше у мезогастральній ділянці, епігастрії, у правій здухвинній ділянці); зневоднення 1-го ступеня; збільшення печінки (переважно при сальмонельозі спричиненим S. typhimurium); підвищення температури тіла виразніше в першу добу захворювання, з подальшою тенденцією до зниження. На виражений інтоксикаційний синдром у гострому періоді сальмонельозу вказують інтегральні маркери інтоксикації першого рівня (підвищення температури тіла, головний біль, зневоднення, біль у животі тощо) та значно підвищені інтегративні показники ендогенної інтоксикації (лейкоцитарний індекс інтоксикації, гематологічний показник інтоксикації, індекс зсуву лейкоцитарної кількості) за винятком лімфоцитарного індексу, що зменшувався (р<0,05-0,001).
Проведено клинико-лабораторное обследование 140 больных сальмонеллезом. Заболевание вызывают доминантные штаммы S. enteritidis (69,0 %), S. typhimurium (31,0 %). Госпитализация боль- ных происходит в течение года, повышение приходится на май - август. Основными факторами передачи возбудителя были яйца птицы (40,8 %), мясо и рыбопродукты (40,8 %), молочные изделия (36,8 %). Превалирующими симптомом являются: боль в животе при пальпации с локализацией в нескольких участках одновременно (чаще всего в мезогастральной области, эпигастрии, в правой подвздошной области); обезвоживание 1-й степени; увеличение печени (преимущественно при сальмонеллезе вызванным S. typhimurium); повышение температуры тела более интенсивное в первые сутки заболевания, с тенденцией к снижению. На выраженный интоксикационный синдром в остром периоде сальмонеллеза указывают интегральные маркеры интоксикации первого уровня (повышение температуры тела, головная боль, обезвоживание, боль в животе и т.д.) и значительно повышенные интегративные показатели эндогенной интоксикации (лейкоцитарный индекс интоксика- ции, гематологический показатель интоксикации, индекс сдвига лейкоцитарной количества) за исключением лимфоцитарного индекса, который уменьшался (р <0,05-0,001).
The role of infectious diseases in the world remains high, despite the progress made in the fight against pathologies. Second place in the overall structure of infectious diseases occupy acute intesti-nal infection. Salmonellosis occupies an important place in the group. Determine the clinical, laboratory and epidemiological as-pects of salmonellosis caused by S. enteritidis and S. typhimurium.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41984
Type: Article
Appears in Collections:Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень

Views
Other6
Canada1
Germany5
France3
United Kingdom1
Italy2
Portugal1
Romania2
Russia1
Ukraine15
United States2
Downloads
Other1
China5
Germany3
Egypt1
France2
Romania1
Thailand1
Ukraine11


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Chemych_Salmonella.pdf967.24 kBAdobe PDF25Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.