Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42248
Title: Розподіл генотипів за С825Т поліморфізмом гена В3-субодиниці G-протеїну у хворих на артеріальну гіпертензію з перенесеним інфарктом міокарда та ризик виникнення інфаркту міокарда
Authors: Prystupa, Liudmyla Nykodymivna
Моісеєнко, О.І.
Keywords: серцево-судинні захворювання
сердечно-сосудистые заболевания
cardiovascular disease
медична діагностика
медицинская диагностика
medical diagnosis
Issue Year: 2015
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Приступа Л.Н. Розподіл генотипів за С825Т поліморфізмом гена В3-субодиниці G-протеїну у хворих на артеріальну гіпертензію з перенесеним інфарктом міокарда та ризик виникнення інфаркту міокарда / Л.Н. Приступа, І.О. Моісеєнко // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 23-24 квітня 2015 р. / Н.В. Деміхова. — Суми : СумДУ, 2015. — С. 77-78.
Abstract: Виявлено ряд генетичних варіацій, асоційованих із ІМ: поліморфізми генів ангіотензинперетворюючого ферменту (I/D ACE), ангіотензиногену (T+31C ATG), ангіотензину ІІ (A1166C AGTR1), ендотеліальної NO-синтази (G894T eNOS), фактору некрозу пухлини альфа (G−308A TNF α), 5,10-метилентетрагідрофолатредуктази (677C→T MTHFR) та ін. Так, за даними іноземних дослідників відомо, що С825Т поліморфізм гена β3-субодиниці G-протеїну асоційований з виникненням ІМ, а саме носії Т алелю мають підвищений ризик виникнення некрозу міокарда.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42248
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other3
Canada1
China5
Germany7
France3
United Kingdom2
Italy1
Poland3
Ukraine8
United States5
Downloads
Other6
China2
Germany6
France4
Italy1
Netherlands2
Poland1
Portugal1
Ukraine13
United States4


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Prystupa.pdf1 MBAdobe PDF40Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.