Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42737
Title: Ефективний енергоменеджмент: теоретичні основи фінансової діяльності енергосервісних компаній
Other Titles: Эффективный энергоменеджмент: теоретические основы финансовой деятельности энергосервисных компаний
Efficient energy management: theoretical basis of the financial activity of energy service companies
Authors: Сотник, Ірина Миколаївна
Сотник, Ирина Николаевна
Sotnyk, Iryna Mykolaivna
Кулик, Л.А.
Keywords: ресурсозбереження
енергоефективність
енергоменеджмент
енергосервіс
спеціалізована енергосервісна компанія
енергетичний перфоманс-контракт
ресурсосбережение
энергоэффективность
энергоменеджмент
энергосервис
специализированная энергосервисная компания
энергетический перфоманс-контракт
resource saving
energy efficiency
energy management
energy service
specialized energy service company
energetic performance contract
Issue Year: 2015
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Сотник, І.М. Ефективний енергоменеджмент: теоретичні основи фінансової діяльності енергосервісних компаній [Текст] / І.М. Сотник, Л.А. Кулик // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2015. - № 3. - С. 212-225.
Abstract: У статті досліджено особливості застосування різних форм енергетичних перфоманс- контрактів спеціалізованих енергосервісних компаній у вітчизняних умовах господарювання для вдосконалення підходів до здійснення енергетичного менеджменту та активізації енергоефективних і ресурсозберігаючих проектів в Україні. Враховуючи недосконалість українського законодавства, яке заперечує технологію енергосервісних договорів, авторами розроблені конкретні рекомендації щодо внесення змін до деяких законодавчих актів. У рамках цього дослідження розглянуто можливі фінансові механізми роботи енергосервісних компаній з метою залучення фінансових ресурсів у процеси ресурсоефективної модернізації економіки України.
В статье исследованы особенности применения различных форм энергетических перфоманс- контрактов специализированных энергосервисных компаний в отечественных условиях хозяйствования для совершенствования подходов к осуществлению энергетического менеджмента и активизации энергоэффективных и ресурсосберегающих проектов в Украине. Учитывая несовершенство украинского законодательства, которое отрицает технологию энергосервисных договоров, авторами разработаны конкретные рекомендации по внесению изменений в некоторые законодательные акты. В рамках этого исследования рассмотрены возможные финансовые механизмы работы энергосервисных компаний с целью привлечения финансовых ресурсов в процессы ресурсоэффективной модернизации экономики Украины.
The aim of this article is to research the implementation of different types of energy service contracts and financial mechanisms of work of energy service companies (ESCOs) in the domestic economic conditions in order to improve the approach to energy management and activate energy effective and resource saving processes in Ukraine.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42737
Type: Article
Appears in Collections:Маркетинг і менеджмент інновацій

Views
No available statistics
Downloads
No available statistics


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Sotnyk_Kulyk.pdf457.75 kBAdobe PDF0Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.