Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4478
Title: Морфофункціональні зміни внутрішніх органів та скелета під впливом несприятливих ендо- та екзогенних чинників і шляхи їх корекції
Authors: Романюк, Анатолій Миколайович
Романюк, Анатолий Николаевич
Romaniuk, Anatolii Mykolaiovych
Бондаренко, Тетяна Олександрівна
Бондаренко, Татьяна Александровна
Bondarenko, Tetiana Oleksandrivna
Чирва, Сергій Васильович
Чирва, Сергей Васильевич
Chyrva, Serhii Vasylovych
Гордієнко, Олена Володимирівна
Гордиенко, Елена Владимировна
Hordiienko, Olena Volodymyrivna
Токар, Тетяна Миколаївна
Токарь, Татьяна Николаевна
Tokar, Tetiana Mykolaivna
Кругляк, Галина Миколаївна
Кругляк, Галина Николаевна
Kruhliak, Halyna Mykolaivna
Линдін, Микола Сергійович
Лындин, Николай Сергеевич
Lyndin, Mykola Serhiiovych
Купина, Максим Вікторович
Купина, Максим Викторович
Kupyna, Maksym Viktorovych
Кравець, Олександр Валерійович
Кравец, Александр Валерьевич
Kravets, Oleksandr Valeriiovych
Кравець, Валерій Валерійович
Кравец, Валерий Валерьевич
Kravets, Valerii Valeriiovych
Погорєлов, Максим Володимирович
Погорелов, Максим Владимирович
Pohorielov, Maksym Volodymyrovych
Романюк, Костянтин Анатолійович
Романюк, Константин Анатольевич
Romaniuk, Kostiantyn Anatoliiovych
Гринцова, Наталія Борисівна
Гринцова, Наталия Борисовна
Hryntsova, Nataliia Borysivna
Погорєлова, Оксана Сергіївна
Погорелова, Оксана Сергеевна
Pohorielova, Oksana Serhiivna
Волкогон, Андрій Дмитрович
Волкогон, Андрей Дмитриевич
Volkohon, Andrii Dmytrovych
Москаленко, Роман Андрійович
Москаленко, Роман Андреевич
Moskalenko, Roman Andriiovych
Болотна, Ірина Василівна
Болотная, Ирина Васильевна
Bolotna, Iryna Vasylivna
Кореньков, Олексій Володимирович
Кореньков, Алексей Владимирович
Korenkov, Oleksii Volodymyrovych
Бумейстер, Валентина Іванівна
Бумейстер, Валентина Ивановна
Bumeister, Valentyna Ivanivna
Бончев, Сергій Дмитрович
Бончев, Сергей Дмитриевич
Bonchev, Serhii Dmytrovych
Сауляк, Сергій Володимирович
Приходько, Ольга Олексіївна
Снегірьова, І.А.
Сміянов, Ю.В.
Кузенко, Є.В.
Лахтін, Ю.В.
Холод, Ю.М.
Лата, Я.О.
Сауляк, Сергей Владимирович
Sauliak, Serhii Volodymyrovych
Keywords: мікроелементози
остеогенез
міокард
тонка кишка
головний мозок
Issue Year: 2010
Publisher: Видавництво СумДУ
Citation: Морфофункціональні зміни внутрішніх органів та скелета під впливом несприятливих ендо- та екзогенних чинників і шляхи їх корекції : звіт про НДР (заключний) / Керівн. А.М. Романюк. - Суми : СумДУ, 2010. - 122 с.
Abstract: Об’єкт дослідження: білі безпородні щурі самці; регенерат кісткової тканини у щурів в умовах експериментально модельованих несприятливих факторів; зміни щитоподібдної залози, підшлункової залози, тонкої кишки, печінки, головного мозку, зубів, яєчок, міокарда, кісток скелета, легень та інших органів. Мета роботи: встановити закономірності морфофункціональних перетворень у внутрішніх органах та кістках скелету та розробити шляхи корекції цих змін за умов впливу на організм несприятливих ендогенних та екзогенних чинників. Методи дослідження: гістологічний, ультрамікроскопічний, цитологічний, біохімічний, морфометричний, математичний, статистичний аналіз. Результати досліджень: При проведенні дослідження розкриті нові експериментальні дані про негативні порушення структури підшлункової залози, тонкої кишки, головного мозку, щитоподібної залози під впливом змодельованих мікроелементозів Сумщини. Дослідження загального зневоднення на репаративний остеогенез показало уповільнення процесу резорбції посттравматичної гематоми і формування грануляційної тканини, зменшується кількість секретуючих фібробластів, що веде до затримки розвитку фіброретикулярної тканини, порушення процесів мінералізації регенерату в бік підвищення вологості кістки та зменшення мінерального компоненту. Одночасно змінюється вміст макро- та мікроелементів, які приймають участь в остеогенезі. Результати аналізу хімічного складу кісток скелету тварин, які зазнали несприятливого впливу, показують суттєві порушення мінерального обміну у кістці, що зумовлює порушення її мікроскопічної будови. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4478
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4478
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other132
China6
Czech Republic2
Germany13
Spain2
EU1
France6
United Kingdom16
Iran1
Iceland1
Morocco1
Netherlands10
Poland1
Russia25
Slovakia1
Turkey4
Ukraine102
United States112
Downloads
Other354
Belarus1
China6
Germany2
France25
Italy1
Netherlands1
Poland1
Russia14
Ukraine375
United States4


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
r.pdf1.21 MBAdobe PDF784Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.