Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44850
Title: Регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними та інфекційними захворюваннями
Authors: Сміян, Олександр Іванович
Смиян, Александр Иванович
Smiian, Oleksandr Ivanovych
Попов, Сергій Віталійович
Попов, Сергей Витальевич
Popov, Serhii Vitaliiovych
Горбась, Вікторія Анатоліївна
Горбась, Виктория Анатольевна
Horbas, Viktoriia Anatoliivna
Бинда, Тетяна Парфеніївна
Бында, Татьяна Парфеньевна
Bynda, Tetiana Parfeniivna
Січненко, Петро Іванович
Сичненко, Петр Иванович
Sichnenko, Petro Ivanovych
Романюк, Оксана Костянтинівна
Романюк, Оксана Константиновна
Romaniuk, Oksana Kostiantynivna
Мозгова, Юлія Анатоліївна
Мозговая, Юлия Анатольевна
Mozghova, Yuliia Anatoliivna
Василишин, Христина Iгорiвна
Василишин, Кристина Игоревна
Vasylyshyn, Khrystyna Ihorivna
Плахута, Валентина Анатоліївна
Плахута, Валентина Анатольевна
Plakhuta, Valentyna Anatoliivna
Сміян-Горбунова, Катерина Олександрівна
Смиян-Горбунова, Екатерина Александровна
Smiian-Horbunova, Kateryna Oleksandrivna
Keywords: мікрофлора кишківника
лікування
діти
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними та інфекційними захворюваннями [Текст] : звіт про НДР (проміжний) / Кер. О.І. Смян. - Суми : СумДУ, 2016. - 50 с.
Abstract: Метод дослідження – статистичний аналіз результатів клінічних, мікробіологічних досліджень випорожнень з визначенням видового складу та популяційного рівня мікрофлори за методикою Р.Б. Епштейн–Літвак (1977). Встановлені зміни стану кишкової мікрофлори, її роль в патогенезі гострих кишкових інфекцій та вплив на клінічний перебіг захворювання у дітей. Доведено необхідність включення до загального плану обстежень дітей з гострими кишковими інфекціями дослідження на визначення стану кишкової мікрофлори. Виявлені якісні та кількісні зміни мікробіоценозу кишечника свідчать про необхідність корекції даних порушень шляхом призначення пробіотичних препаратів.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44850
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other6
Canada3
Germany6
France2
Hong Kong1
Hungary2
Italy1
Netherlands5
Poland1
Ukraine11
United States8
Downloads
Other3
Canada1
Germany18
France10
Russia38
Ukraine44
United States6


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Smiian_1243.docx299.21 kBMicrosoft Word XML120Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.