Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45038
Title: Аналіз зв'язку С1173Т поліморфізму гена вітамін К епоксид редуктази з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб з нормальним та підвищеним індексом маси тіла
Authors: Dubovyk, Yevhen Ivanovych 
Гарбузова, Є.А.
Ataman, Oleksandr Vasylovych 
Keywords: поліморфізм генів
полиморфизм генов
gene polymorphism
ішемічний інсульт
ишемический инсульт
ischemic stroke
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Дубовик, Є.І. Аналіз зв'язку С1173Т поліморфізму гена вітамін К епоксид редуктази з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб з нормальним та підвищеним індексом маси тіла [Текст] / Є.І. Дубовик, Є.А. Гарбузова, О.В. Атаман // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Н.В. Деміхова. — Суми : СумДУ, 2016. — Т.1. — С. 158-159.
Abstract: Актуальність. Основні фактори ризику серцево-судинних захворювань поділяють на ті, на які не можна вплинути і ті, на які вплинути можна. Серед перших особлива увага дослідників на сьогодні прикута до вивчення ролі спадковості, а саме однонуклеотидного поліморфізму генів у розвитку атеросклерозу та його ускладнень. Серед другої групи факторів все більшої уваги заслуговує дослідження впливу надмірної маси тіла на виникнення і тяжкість перебігу атеросклеротичного ураження судин. При цьому епідеміологічні дослідження показали, що поєднання декількох факторів ризику серцево-судинних захворювань в одного хворого багаторазово збільшує ризик розвитку цих хвороб та їх фатальних ускладнень. Мета дослідження: вивчення зв'язку C1173T (rs 9934438) поліморфізму гена VKORC1 з ішемічним атеротромботичного інсультом (ІАТІ) в осіб з нормальним та підвищеним індексом маси тіла.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45038
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other3
Canada1
China2
Germany7
France4
United Kingdom1
Indonesia1
Italy1
Russia1
Slovenia1
Ukraine3
United States1
Downloads
Other2
Brazil1
China1
Germany3
France1
Georgia1
Morocco1
Serbia1
Ukraine10
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Dubovyk_Harbuzova.pdf1 MBAdobe PDF22Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.