Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45046
Title: Оцінка зв'язку BsmI поліморфізму гена VDR з антропометричними показниками у хворих з ішемічним інсультом
Authors: Obukhova, Olha Anatoliivna 
Фоменко, І.Г.
Лопатка, О.Ю.
Ataman, Oleksandr Vasylovych 
Keywords: поліморфізм генів
полиморфизм генов
gene polymorphism
ішемічний інсульт
ишемический инсульт
ischemic stroke
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Оцінка зв'язку BsmI поліморфізму гена VDR з антропометричними показниками у хворих з ішемічним інсультом [Текст] / О.А. Обухова, І.Г. Фоменко, О.Ю. Лопатка, О.В. Атаман // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Н.В. Деміхова. — Суми : СумДУ, 2016. — Т.1. — С. 163.
Abstract: Актуальність. Інсульт є однією з основних причин смерті в розвинених країнах і тим більше в Україні. Поширеність інсульту і тягар інвалідності, як очікується, зростуть в майбутньому, оскільки відбувається процес старіння населення. Крім віку до чинників ризику розвитку інсульту відносяться артеріальна гіпертензія, паління, цукровий діабет, гіпертрофія лівого шлуночка і фібриляція передсердь. Ожиріння, як правило, передує розвитку артеріальної гіпертензії, цукрового діабету та їх ускладнень, що грає важливу непряму роль в епідеміології ішемічного інсульту. Метою нашої роботи було провести аналіз зв’язку BsmI поліморфізму гена рецептора вітаміну D (VDR) у двох груп, утворених за показником ІМТ (<25 кг/м2 і ≥25 кг/м2) хворих на ішемічний атеротромботичний інсульт (ІАІ).
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45046
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other2
Argentina1
Canada1
China2
Germany4
EU1
Finland1
France1
United Kingdom1
Italy1
Ukraine5
United States4
Vietnam1
Downloads
Other1
Canada1
China2
Colombia1
EU1
France1
Italy1
South Korea1
Thailand1
Ukraine5
United States5


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Obukhova_Fomenko.pdf636.9 kBAdobe PDF20Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.