Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45079
Title: Порівняльний аналіз асоціації K121Q-поліморфізму гена ENPP1 з розвитком цукрового діабету 2-го типу в українській та інших європейських популяціях
Authors: Marchenko, Iryna Vasylivna
Chayen, Bohdana Yakivna
Harbuzova, Viktoriia Yuriivna 
Keywords: цукровий діабет 2-го типу
сахарный диабет 2-го типа
diabetes mellitus type 2
поліморфізм генів
полиморфизм генов
gene polymorphism
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Марченко, І.В. Порівняльний аналіз асоціації K121Q-поліморфізму гена ENPP1 з розвитком цукрового діабету 2-го типу в українській та інших європейських популяціях [Текст] / І.В. Марченко, Б.Я. Удовиченко, В.Ю. Гарбузова // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини: збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Н.В. Деміхова. — Суми: СумДУ, 2016. — Т.1. — С. 161-162.
Abstract: Актуальність. Ектонуклеотид пірофосфатази/фосфодіестерази 1 (ENPP1) – це фермент, що взаємодіє з α-субодиницею рецептора інсуліну та інгібує наступну передачу сигналу інсуліну, за рахунок зменшення аутофосфорилювання β-субодиниць. Кодується однойменним геном, що міститься у 6-й (6q22–23q) хромосомі, має 25 екзонів і 24 інтрони. Існують суперечливі данні щодо асоціації К121Q (rs1044498) поліморфізму 4 екзону гена ENPP1 з розвитком цукрового діабету 2-го типу (ЦД 2-го типу) у багатьох популяціях світу. Мета дослідження – дослідити асоціацію K121Q-поліморфізму гена ENPP1з розвитком ЦД 2-го типу в українській популяції та порівняти її з даними інших європейських досліджень.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45079
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other7
Canada1
China2
Germany7
France2
Indonesia1
Israel1
Italy2
Russia1
Ukraine13
United States2
Venezuela1
Downloads
Other2
China1
Germany3
France1
Israel1
Romania1
Serbia1
Ukraine9


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Marchenko_Udovychenko.pdf1.16 MBAdobe PDF19Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.