Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45086
Title: Морфологічна перебудова ендотеліоцитів та клітин купфера печінки щурів в умовах сублетальної гіпергідратації організму
Authors: Бумейстер, Л.В.
Швачко, Д.В.
Keywords: щури
крысы
rats
ендотеліоцити
эндотелиоциты
endothelial cells
порушення водно-сольвого обміну
нарушение водно-солевого обмена
violations of water-salt metabolism
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Бумейстер, Л.В. Морфологічна перебудова ендотеліоцитів та клітин купфера печінки щурів в умовах сублетальної гіпергідратації організму [Текст] / Л.В. Бумейстер, Д.В. Швачко; наук. кер. І.В. Болотна // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Н.В. Деміхова. — Суми : СумДУ, 2016. — Т.1. — С. 19.
Abstract: Порушення водно-сольового обміну неодмінно відбиваються на роботі всіх внутрішніх органів. При такій патології саме печінка зазнає найбільших змін як центральний орган регуляції обміну речовин і підтримки гомеостазу цілого організму, бо вона є «центральною біохімічною лабораторією». На сьогодні актуальним питанням є дослідження ультраструктури не тільки гепатоцитів, а й ендотеліоцитів та зірчатих макрофагоцитів печінки. Нами проведено дослідження морфофункціональних змін в цих клітинах половозрілих щурів масою 150-180 г.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45086
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other10
Canada1
China2
Germany1
France2
Indonesia1
Italy2
Japan1
United States2
Downloads
Other1
France2
Italy1
Ukraine2
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Bumeister_morfolohichna.pdf634.98 kBAdobe PDF7Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.