Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45101
Title: Вплив іонів важких металів на організм людини (оглядові тези)
Authors: Гудименко, О.О.
Keywords: іони важких металів
ионы тяжелых металлов
heavy metal ions
забруднення навколишнього середовища
загрязнение окружающей среды
environmental contamination
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Гудименко, О.О. Вплив іонів важких металів на організм людини (оглядові тези) [Текст] / О.О. Гудименко; наук. кер. Є.В. Кузенко // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Н.В. Деміхова. — Суми : СумДУ, 2016. — Т.1. — С. 128-129.
Abstract: Велика кількість важких металів (ВМ) в навколишньому середовищі стає небезпечною для людини. Найбільш токсичними і розповсюдженими ВМ є: Cr, Cu, Fe, Zn, Mn, Pb. Загроза забруднення біосфери ВМ обумовлена їхньою стійкістю, розчинністю в атмосферних опадах, здатністю до сорбції, що призводить до поступового накопичення цих елементів у середовищі існування людини і створює загрозу для її здоров'я. Мета роботи. Оцінка сучасного стану проблеми забруднення навколишнього середовища.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45101
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other20
Canada1
China2
Colombia1
Germany5
EU1
France1
United Kingdom1
Georgia1
Russia2
Ukraine27
United States3
Downloads
Other28
China1
Germany4
South Korea1
Peru1
Ukraine16
United States4


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Hudymenko_Kuzenko.pdf986.76 kBAdobe PDF55Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.