Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45106
Title: Зв'язок алельного поліморфізму "генів ектопічної кальцифікації" з розвитком поширених серцево-судинних хвороб та їх ускладнень
Authors: Ataman, Oleksandr Vasylovych 
Obukhova, Olha Anatoliivna 
Прасол, Д.А.
Сухарєва, В.А.
Гарбузова, Є.А.
Keywords: алельний поліморфізм
серцево-судинні захворювання
ішемічний атеротромботичний інсульт
Issue Year: 2015
Citation: Зв'язок алельного поліморфізму "генів ектопічної кальцифікації" з розвитком поширених серцево-судинних хвороб та їх ускладнень [Текст] : звіт про НДР (проміжний) / Кер. О.В. Атаман. - Суми : СумДУ, 2015. - 105 с.
Abstract: Об’єкт дослідження – молекулярно-генетичні механізми розвитку патологічних процесів і хвороб людини. Уперше встановлено, що ризик розвитку ІАТІ у гомозиготних носіїв мінорного алеля С/С (Т2255С поліморфізм гена VKORС1) у 2,2 раза вищий, ніж у гомозигот за основним алелем. Показано, що ризик розвитку ГКС у гомозигот за мінорними алелями B/B (BsmI поліморфізм гена VDR) – у 2,1; Gln/Gln (Arg325Gln поліморфізм гена GGCX) і С/С (Т2255С поліморфізм гена VKORС1) у 2 рази вищий, ніж у гомозиготних носіїв основних алелів – b/b, Arg/Arg, T/T. Встановлення такого зв’язку дасть змогу в майбутньому прогнозувати ризик виникнення і розвитку склеротичних уражень судин та їх тяжких наслідків і на цій основі пропонувати та застосовувати сучасні методи профілактики та лікування в осіб, що мають спадково зумовлену схильність до судинної патології.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45106
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other3
Canada1
Germany6
Spain1
France6
Hungary1
Italy2
Netherlands2
Ukraine4
United States2
Downloads
Other5
China1
Germany8
France15
United Kingdom1
Japan7
Netherlands4
Russia2
Ukraine60
United States11


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Ataman_1202.doc6.72 MBMicrosoft Word114Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.