Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45154
Title: Порівняльний аналіз чутливості ракових клітин карциноми молочної залози до дії ТФР-B
Authors: Chorna, Inna Valentynivna 
Репетун, А.В.
Чернюк, О.І.
Keywords: карцинома
carcinoma
молочна залоза
молочная железа
mammary gland
ТФР-β
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Чорна, І.В. Порівняльний аналіз чутливості ракових клітин карциноми молочної залози до дії ТФР-B [Текст] / І.В. Чорна, А.В. Репетун, О.І. Чернюк // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Н.В. Деміхова. — Суми : СумДУ, 2016. — Т.1. — С. 80-81.
Abstract: Незважаючи на незаперечну роль трансформуючого фактору росту бета (ТФР-β) у регуляції процесів, які відбуваються під час канцерогенезу, слід зазначити дуалізм його біологічної дії під час регуляції проліферації та апоптозу нормальних і трансформованих клітин. Одним із біологічних ефектів ТФР-β є інгібування проліферації більшості нормальних епітеліальних клітин через аутокринний механізм дії, і це вказує на пухлино-супресорну роль цього цитокіну. Втрата аутокринної дії ТФР-β та/або чутливості до екзогенного ТФР-β, очевидно, надає деяким епітеліальним клітинам переваги для росту і проліферації та призводить до їх злоякісної трансформації. Т.ч. ТФР-β виконує не лише пухлино-супресорну, але й про-онкогенну роль.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45154
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other6
Canada1
China2
Germany6
Finland1
France2
United Kingdom1
Italy2
Moldova1
Norway1
Turkey1
Ukraine1
United States2
Downloads
Other2
Chile1
China1
Germany3
France3
Georgia1
Italy1
Serbia1
Russia1
Senegal1
Ukraine3


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Chorna_Repetun.pdf1 MBAdobe PDF18Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.