Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45173
Title: Завдання маркетингу і менеджменту знань на сучасному етапі економічного розвитку
Other Titles: Задачи маркетинга и менеджмента знаний на современном этапе экономического развития
The task of marketing and management of knowledge at the present stage of economic development
Authors: Illiashenko, Serhii Mykolaiovych 
Keywords: маркетинг знань
маркетинг знаний
marketing of knowledge
менеджмент знань
менеджмент знаний
management of knowledge
інноваційний розвиток
инновационное развитие
innovative development
Issue Year: 2016
Publisher: Одеса: ТЕС
Citation: Ілляшенко С.М. Завдання маркетингу і менеджменту знань на сучасному етапі економічного розвитку / СМ. Ілляшенко // Маркетингові і цифрові технології: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 26-27 травня 2016 р., м. Одеса / Г.О. Оборський, С.В. Філіпова, М.А. Окландер; Одеський нац-ний політех-ний ун-т. - Одеса: ТЕС, 2016. - С. 74-76.
Abstract: Сформовано комплекс завдань щодо розроблення методологічного та теоретико-методичного забезпечення ринково-орієнтованого управління знаннями в системі інноваційного розвитку на національному, регіональному, галузевому рівнях, а також рівні окремих організацій. Їх практична реалізація є однією з передумов переходу вітчизняної економіки на інноваційний шлях розвитку в руслі концепції інноваційного випередження.
Сформирован комплекс задач касающихся разработки методологического и теоретико-методического обеспечения риночно-ориентированного управления знаниями в системе инновационного развития на национальном, региональном, отраслевом уровнях, а также уровне отдельных организаций. Их практическая реализация является одним из предусловий перехода отечественной экономики на инновационный путь развития в русле концепции инновационного опережения.
Formed complex tasks for the development of the methodological and theoretical-methodical support of market-oriented knowledge management system innovative development at the national, regional, and sectoral levels, as well as the level of individual organizations. Their practical implementation is one of the prerequisites for the transition of the national economy to the innovation way of development in the concept of the innovation curve.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45173
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views
Other6
Canada1
China2
Germany4
France3
United Kingdom1
Greece1
Italy1
Poland1
Thailand1
Ukraine22
United States25
Downloads
Other11
Germany3
Peru1
Ukraine31
United States4


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Illiashenko_Odesa_2016.pdf150.81 kBAdobe PDF50Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.