Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45930
Title: Завадостійкий N-входовий двійковий дешифратор
Authors: Борисенко, Олексій Андрійович
Борисенко, Алексей Андреевич
Borysenko, Oleksii Andriiovych
Гутенко, Д.В.
Keywords: дешифратори
суматори
дешифраторы
сумматоры
Issue Year: 2016
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 105630 U Україна, МПК H03M 7/36 (2006.01). Завадостійкий N-входовий двійковий дешифратор / О.А. Борисенко, Д.В. Гутенко (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201509960; заявл. 12.10.2015; опубл. 25.03.2016, бюл. № 6.
Abstract: В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення існуючого завадостійкого дешифратора шляхом введення нового складу елементів та нової організації взаємозв'язків між ними, що забезпечило виявлення усіх помилок, за виключенням перестановок одиниць, на 25 виходах рівноважних дешифраторів і на виході суматора, та можливість виявлення помилок в схемах виявлення помилок рівноважних дешифраторів, розширюючи таким чином функціональні можливості дешифратора.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45930
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other1
Canada1
Germany4
France5
Netherlands4
Poland1
Suriname1
Turkey1
Ukraine12
United States2
Downloads
China3
Germany3
France3
Poland2
Russia3
Ukraine9
United States2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
borysenko_deshyfrator.pdf342.9 kBAdobe PDF25Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.