Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4695
Title: Розробка методів чисельного розрахунку та оптимізації гідродинамічних характеристик шпаринних і лабіринтних ущільнень та дослідження їх впливу на динаміку роторів відцентрових машин
Authors: Марцинковський, Володимир Альбінович
Марцинковский, Владимир Альбинович
Martsynkovskyi, Volodymyr Albinovych
Загорулько, Андрій Васильович
Загорулько, Андрей Васильевич
Zahorulko, Andrii Vasylovych
Савченко, Євген Миколайович
Савченко, Евгений Николаевич
Savchenko, Yevhen Mykolaiovych
Герасиміва, Катерина Павлівна
Герасимива, Екатерина Павловна
Herasymiva, Kateryna Pavlivna
Гудков, Сергій Миколайович
Гудков, Сергей Николаевич
Hudkov, Serhii Mykolaiovych
Міщенко, Світлана Олексіївна
Мищенко, Светлана Алексеевна
Mishchenko, Svitlana Oleksiivna
Павленко, Іван Володимирович
Павленко, Иван Владимирович
Pavlenko, Ivan Volodymyrovych
Білаш, В.М.
Keywords: шпаринні та лабіринтні ущільнення
динаміка ротора
гідродинамічні характеристики
Issue Year: 2009
Publisher: Видавництво СумДУ
Citation: Розробка методів чисельного розрахунку та оптимізації гідродинамічних характеристик шпаринних і лабіринтних ущільнень та дослідження їх впливу на динаміку роторів відцентрових машин : звіт про НДР (проміжний) / Керівн. В.А. Марцинковський. - Суми : СумДУ, 2009. - 99 с.
Abstract: Особливе місце серед безконтактних ущільнень обертових валів займають шпаринні та лабіринтні ущільнення. Це найбільш розповсюджений тип ущільнень роторів відцентрових насосів та компресорів. Вони виконують одночасно функції і ущільнень, і гідростатичних та демпферних опор. У зв’язку з цим, значно розширюється коло задач, пов’язаних з їх розрахунком та проектуванням. Якщо для інших ущільнень характерним показником є рівень витоків, то для шпаринних ущільнень-опор найбільш важливими є жорсткостні та демпфіруючі властивості, та їх вплив на вібраційний стан ротора. Тому виникає необхідність розроблення уточнених методів чисельного розрахунку і оптимізації динамічних характеристик шпаринних ущільнень турбомашин за допомогою сучасних методів обчислювальної гідродинаміки для більш надійного прогнозування вібраційного стану турбомашин та розробки принципово нових конструкцій, що забезпечують економію енергії та перекачуваних продуктів, а також екологічну безпеку насосного і компресорного обладнання. В даній роботі виконані розрахункові дослідження та оптимізація шпаринних і лабіринтних ущільнень за допомогою програмних комплексів ANSYS CFX і modeFrontier. Проведено аналіз впливу гідродинамічних характеристик на динаміку роторів відцентрових насосів і компресорів. Розроблено комп’ютерні програми для автоматизованого розрахунку динаміки ротора та чисельного аналізу шпаринних ущільнень-опор. Рекомендації по використанню результатів роботи і галузь застосування - методики чисельного розрахунку шпаринних ущільнень-опор можуть використовуватися підприємствами насосного і компресорного машинобудування при розробці нових та модернізації існуючих конструкцій відцентрових машин, що використовуються на енергетичних блоках ТЕС і АЕС, системах видобудування і транспортування енергоносіїв та ракетних двигунів для підвищення їх надійності, економічності та екологічної безпеки. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4695
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4695
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other80
United Arab Emirates1
Brazil1
China1
Germany11
Spain1
EU3
France1
United Kingdom10
Iceland1
Malaysia2
Netherlands6
Pakistan1
Russia28
Slovakia1
Turkey4
Ukraine46
United States52
Downloads
Other303
China1
Germany3
EU2
France4
Malaysia1
Romania1
Russia5
Turkey1
Ukraine52
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Марцинковський.pdf8.76 MBAdobe PDF374Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.