Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47230
Title: Вміст холестерину ліпопротеїдів низької щільності у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від С825Т поліморфізму гена B3-субодиниці G-білка
Authors: Дорошецька, Є.В.
Бутенко, Д.А.
Слободян, Г.Р.
Моісеєнко, І.О.
Keywords: холестерин ліпопротеїдів низької щільності
холестерин липопротеидов низкой плотности
артеріальна гіпертензія
артериальная гипертензия
arterial hypertension
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Вміст холестерину ліпопротеїдів низької щільності у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від С825Т поліморфізму гена B3-субодиниці G-білка [Текст] / Є.В. Дорошецька, Д.А. Бутенко, Г.Р. Слободян, І.О. Моісеєнко // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Н.В. Деміхова. – Суми : СумДУ, 2016. – Т.2. – С. 41-42.
Abstract: Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ ) – найбільш атерогенна фракція ліпідів, оскільки є основною транспортною формою загального холестерину (ХС), тригліцеридів (ТГ) та інших ліпофільних компонентів в організмі. Мета дослідження. Дослідити концентрацію та визначити ризик підвищення вмісту ХС ЛПНЩ у хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) залежно від С825Т поліморфізму гена GNB3.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47230
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other4
Canada1
China1
Germany3
Dominican Republic1
France1
United Kingdom2
Italy1
Russia1
Ukraine4
United States1
Downloads
Germany3
Dominican Republic1
Morocco1
Ukraine3
United States2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Doroshecka_Arterial_hypertension.pdf971.81 kBAdobe PDF10Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.