Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47947
Title: Особливості викладання дисципліни «Основи наукових досліджень» студентам спеціальності «Електронні прилади та пристрої»
Authors: Opanasiuk, Nadiia Mykolaivna
Keywords: вища освіта
высшее образование
higher education
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Опанасюк, Н.М. Особливості викладання дисципліни «Основи наукових досліджень» студентам спеціальності «Електронні прилади та пристрої» [Текст] / Н.М. Опанасюк // Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів : матеріали науково-методичної конференції, м. Суми, 28-29 квітня 2016 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко; За заг. ред. Л.В. Однодворець та І.М. Пазухи. - Суми : СумДУ, 2016. - С. 80-81.
Abstract: Розвиток науково-технічного прогресу безумовно позначається на вдосконаленні вищої освіти. Він вимагає нові збільшені вимоги до знань студентів, їх творчого розвитку, вмінню самостійно вчитись, адаптуватись до суспільства, яке змінюється, підвищувати свій теоретичний та професійний рівень, добре орієнтуватися у відборі наукової інформації; ставити і вирішувати різні принципово нові питання.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47947
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ЕлІТ)

Views
Other2
Canada1
China2
Germany5
United Kingdom2
Italy1
Thailand1
Ukraine3
United States2
Downloads
Other9
Canada1
China1
Germany6
Ukraine5
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Opanasiuk.pdf594.19 kBAdobe PDF23Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.