Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48007
Title: Форми організації самостійної роботи студентів-філологів з теорії мови
Authors: Беценко, Т.П.
Keywords: самоосвіта
самообразование
self-education
студенти-філологи
студенты-филологи
students-philologists
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Беценко, Т.П. Форми організації самостійної роботи студентів-філологів з теорії мови [Текст] / Т.П. Беценко // Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів : матеріали науково-методичної конференції, м. Суми, 28-29 квітня 2016 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко; За заг. ред. Л.В. Однодворець та І.М. Пазухи. - Суми : СумДУ, 2016. - С. 87-89.
Abstract: Підготовка висококваліфікованих спеціалістів-гуманітаріїв – майбутніх педагогів потребує ефективної організації їхньої самостійної роботи в позааудиторний час. Проблема самопідготовки студентів гостро постала у зв’язку з впровадженням у національний освітній процес вищої школи нових стандартів освіти, що не зовсім виправдано: зокрема, це насамперед стосується скорочення лекційних та практичних занять з фахових дисциплін.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48007
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ЕлІТ)

Views
Canada1
China1
Germany3
United Kingdom3
Kuwait1
Netherlands1
Ukraine6
United States1
Downloads
Germany3
Thailand1
Ukraine4
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Betsenko.pdf970.12 kBAdobe PDF9Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.