Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48035
Title: Взаємозв'язок ступеня ендогенної інтоксикації з особливостями перебігу пневмонії на догоспітальному етапі
Authors: Дейнека, К.М.
Keywords: гострі деструктивні захворювання легень
острые деструктивные заболевания легких
acute destructive lung disease
пневмонія
пневмония
pneumonia
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Дейнека, К.М. Взаємозв'язок ступеня ендогенної інтоксикації з особливостями перебігу пневмонії на догоспітальному етапі [Текст] / К.М. Дейнека; наук. кер. Т.П. Бинда // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Н.В. Деміхова. – Суми : СумДУ, 2016. – Т.2. – С. 180-181.
Abstract: Гострі деструктивні захворювання легень (ГДЗЛ), як ускладнення негоспітальної пневмонії, є однією з головних причин летальності та інвалідизації дітей різного віку. Різноманітність клінічних проявів, труднощі діагностики та лікування, відсутність єдності поглядів на імуноморфологічну відповідь, спектр гнійної інфекції, що швидко змінюється, з наростаючою частотою асоціацій і грамнегативної флори з антибіотикорезистентністю – усе це загострює проблему й диктує необхідність подальших досліджень у даному напрямку. Метою роботи було виявити взаємоз’язок особливостей перебігу пневмонії на догоспітальному етапі зі ступенем ендогенної інтоксикації.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48035
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other1
Canada1
China1
Germany3
Egypt1
United Kingdom2
South Korea2
Ukraine3
United States2
Downloads
Other1
Germany3
Sudan1
Ukraine2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Deineka_Pnevmoniia.pdf971.31 kBAdobe PDF7Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.