Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48631
Title: Формування системи навчальної діяльності студентів СумДУ
Authors: Stasiuk, Roman Mykolaiovych
Слизька, Д.І.
Keywords: вища фізкультурна освіта
высшее физкультурное образование
higher physical education
реформування вищої освіти
реформирование высшего образования
reform of higher education
фізичне виховання
физическое воспитание
physical education
Issue Year: 2015
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Слизька, Д.І. Формування системи навчальної діяльності студентів СумДУ [Текст] / Д.І. Слизька, Р.М. Стасюк // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, м. Суми, 16-17 квітня 2015 р. / Відп. за вип. С.В. Сергіенко. – Суми: СумДУ, 2015. – С. 215-216.
Abstract: Стан вищої фізкультурної освіти на сучасному етапі розвитку може розглядатися з двох позицій. По-перше, на фоні загальних змін, які відбуваються з вищою спортивною освітою, а, по-друге, з урахуванням особливостей програмного змісту навчання фізичним вихованням. У зв’язку з розширенням ринку освітніх послуг і появою нових спеціалізацій, студентів, які відрізняються від основної маси невеликим обсягом рухової активності, виникло питання вивчення оптимальної системи навчальної діяльності, яка враховує особливості різних груп студентів. Завдання вивчення особливостей системи навчальної діяльності студентів спортивних спеціальностей вузів до цього часу не знайшло свого рішення.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48631
Type: Theses
Appears in Collections:Управління фізичного виховання і спорту

Views
Other2
Canada1
Germany2
France1
United Kingdom3
Italy1
Ukraine6
United States4
Downloads
Other1
China5
Germany2
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Slyzka_Stasiuk.pdf640.43 kBAdobe PDF9Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.