Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50157
Title: Екологоорієнтоване логістичне управління виробництвом
Other Titles: Ecologically oriented logistical management of manufacturing
Authors: Mishenin, Yevhen Vasylovych 
Коблянська, І.І.
Устік, Т.В.
Ярова, І.Є.
Keywords: екологічна логістика
еcological logistics
сталий розвиток
sustainable development
логістичний менеджмент
logistic management
Issue Year: 2013
Publisher: Папірус
Citation: Екологоорієнтоване логістичне управління виробництвом : монографія / [Є. В. Мішенін, І. І. Коблянська, Т. В. Устік, І. Є. Ярова] ; за наук. ред. д.е.н., проф. Є. В. Мішеніна– Суми : ТОВ «ТД «Папірус», 2013. – 248 с.
Abstract: У монографії досліджено еколого-економічні передумови логістизації виробничих систем у контексті принципів сталого розвитку, екологізації господарювання. Розглянуто теоретико-методичні основи розвитку екологоорієнтованого логістичного управління, а також принципи формування комплексного механізму організаційно-економічного забезпечення функціонування виробничих логістичних систем. Визначено концептуально-методологічні особливості логістизації економіки АПК та лісового комплексу на еколого-економічних засадах. Монографія призначена для науковців та спеціалістів, які займаються проблемами логістики, економіки природокористування, економіки підприємства, а також викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.
There are investigated the theoretic and methodical bases of ecologically oriented logistical management, principles of its development and directions of its forming in the production logistic system management.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50157
Type: Monograph
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ БТ)

Views
Other2
Canada1
Germany2
United Kingdom1
Ukraine19
United States17
Downloads
Other29
China1
Germany3
France3
Russia2
Ukraine95
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Ekolohooriientovane_lohistychne_upravlinnia_vyrobnytstvom.PDF2.7 MBAdobe PDF134Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.