Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50504
Title: Спосіб вловлювання високодисперсної краплинної рідини з газорідинного потоку
Authors: Ляпощенко, Олександр Олександрович
Ляпощенко, Александр Александрович
Liaposhchenko, Oleksandr Oleksandrovych
Настенко, Ольга Вікторівна
Настенко, Ольга Викторовна
Nastenko, Olha Viktorivna
Павленко, Іван Володимирович
Павленко, Иван Владимирович
Pavlenko, Ivan Volodymyrovych
Дем'яненко, М.М.
Старинський, О.Є.
Keywords: високодисперсна краплинна рідина
высокодисперсная капельная жидкость
fine-grained dropping liquid
газорідинний потік
газожидкостный поток
gas-liquid stream
Issue Year: 2016
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 111039 U Україна, МПК (2016.01)B01D 45/00. Спосіб вловлювання високодисперсної краплинної рідини з газорідинного потоку / О.О. Ляпощенко, О.В. Настенко, І.В. Павленко [та ін.] (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201605061; заявл. 06.05.2016; опубл. 25.10.2016, бюл. № 20.
Abstract: Спосіб вловлювання високодисперсної краплинної рідини з газорідинного потоку, що включає подачу газорідинного потоку в сепараційний блок з пружними пластинами, що вигинаються у формі параболічного півциліндру під дією динамічного тиску та внутрішніх напружень, які виникають в пластинах, відхилення траєкторії руху краплин рідини під дією сил інерції від скривленої лінії струму газорідинного потоку, що огинає пластини, осадження краплин на внутрішній поверхні пластин, наступну їх коагуляцію з утворенням плівки рідини та відведення з сепараційного блоку плівки вловленої рідини, яка стікає по поверхні пластин який відрізняється тим, що подачу газорідинного потоку до сепараційного блоку з пружними пластинами, встановленими під прямим кутом до траєкторії руху газорідинного потоку, здійснюють із чотирьох взаємно-перпендикулярних його сторін, при цьому укрупнюють краплини, які минули пружні пластини, за рахунок їх коалесценції в результаті зіткнення струменів газорідинних потоків в сепараційному блоці та осаджують на дно блока, а вловлену рідину відводять з нього через дренаж, розташований посередині дна.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50504
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other7
Canada1
Germany2
France2
Russia2
Ukraine3
United States1
Downloads
Germany3
Russia8
Ukraine4


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Liaposhchenko.pdf211.19 kBAdobe PDF15Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.