Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51296
Title: Звітність банку
Authors: Савченко, Тарас Григорович
Савченко, Тарас Григорьевич
Savchenko, Taras Hryhorovych
Keywords: банківська звітність
фінансова звітність
капітал
банковская отчетность
финансовая отчетность
капитал
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Савченко, Т.Г. Звітність банку [Текст]: конспект лекцій для студ. спец. 071 "Облік і оподаткування" денної та заочної форм навчання / Т.Г. Савченко. - Суми: СумДУ, 2017. - 122 с.
Abstract: Конспект лекцій із дисципліни «Звітність банку» призначений для вивчення студентами, слухачами системи підготовки та перепідготовки облікових працівників бухгалтерського обліку. Конспект лекцій складений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни в розрізі тем дисципліни «Звітність банку». За економічною сутністю, звітність комерційного банку являє собою узагальнену та відповідним чином структуровану інформацію про результати діяльності банку. Звітність банку можна визначити як систему форм фінансової, статистичної, управлінської та податкової звітності, що розкривають інформацію банку, яка може використовуватися різними групами користувачів для: вивчення фінансового стану банку, аналізу банківських операцій для забезпечення ефективного банківського нагляду, складання платіжного балансу та грошово-кредитної статистики, одержання інформації про господарські операції банку, забезпечення інформаційної основи для прийняття управлінських рішень, відображення порядку розрахунку податків та контролю податкових органів за правильністю їх розрахунку. Таким чином, звітність банку є інформаційною основою прийняття різноманітних економічних та управлінських рішень клієнтами та контрагентами банку, що обумовлює актуальність цієї дисципліни.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51296
Type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views
Other1
Canada3
EU4
Italy2
Netherlands1
Russia2
Thailand1
Ukraine19
United States14
Downloads
Other4
Chile1
Czech Republic1
EU7
France4
United Kingdom2
Italy2
Poland1
Russia10
Ukraine73
United States10


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Savchenko_kapital.pdf1.55 MBAdobe PDF115Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.