Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51759
Title: Вплив солей важких металів на розвиток стоматологічної патології
Authors: Карпуша, Т.В.
Keywords: солі важких металів
соли тяжелых металлов
heavy metals
зубо-щелепна система
зубо-челюстная система
teeth-jaw system
карієс зубів
кариес зубов
caries of teeth
тканини пародонту
ткани пародонта
periodontal tissue
зубощелепні аномалії
зубочелюстные аномалии
anomaly teeth
Issue Year: 2017
Publisher: Буковинський державний медичний університет
Citation: Карпуша,Т.В. Вплив солей важких металів на розвиток стоматологічної патології / Т.В. Карпуша; наук. кер. Ю.В. Лахтін // Клінічна медицина, хірургія, дитяча хірургія, педіатрія, інфекційні хвороби, ендокринологія, імунологія, клінічна імунологія та алергологія тощо»: збірник матеріалів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016 – 2017 навчальному році (м.Чернівці, 21-22 березня 2017 р.). – Чернівці, 2017. - С. 18-19.
Abstract: Солі важких металів мають значний негативний вплив на всі системи організму і на зубо-щелепну систему безпосередньо. При дії їх комбінації спостерігаються дистрофічні та деструктивні зміни у кістковій тканині. При реадаптації спостерігається відновлення ультраструктури кісткових клітин, проте повної нормалізації не відмічається. Тривале надходження в організм надлишку солей важких металів може спричиняти підвищення інтенсивності карієсу зубів, а також підвищення поширеності і інтенсивності ураження тканин пародонту. Надлишок солей важких металів у довкіллі впливає на поширеність зубощелепних аномалій.
Соли тяжелых металлов имеют значительное негативное влияние на все системы организма и на зубо-челюстную систему. При действии их комбинации наблюдаются дистрофические и деструктивные изменения в костной ткани. При реадаптации наблюдается восстановление ультраструктуры костных клеток, однако полной нормализации не отмечается. Длительное поступление в организм избытка солей тяжелых металлов может вызвать повышение интенсивности кариеса зубов, а также повышение распространенности и интенсивности поражения тканей пародонта. Избыток солей тяжелых металлов в окружающей среде влияет на распространенность зубочелюстных аномалий.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51759
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові роботи студентів, магістрів, інтернів, аспірантів, клінічних ординаторів (МІ)

Views
Other7
Germany2
France3
Italy1
Poland1
Ukraine5
United States10
Downloads
Germany8
United States7


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Karpusha_tezi.pdfтези58.71 MBAdobe PDF15Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.