Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51890
Title: Переналагоджуваний самоцентруючий установлювально-затискний модуль
Authors: Іванов, Віталій Олександрович
Иванов, Виталий Александрович
Ivanov, Vitalii Oleksandrovych
Дегтярьов, Іван Михайлович
Дегтярев, Иван Михайлович
Dehtiarov, Ivan Mykhailovych
Павленко, Іван Володимирович
Павленко, Иван Владимирович
Pavlenko, Ivan Volodymyrovych
Keywords: верстати
хвостовик вала-черв'яка
Issue Year: 2017
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 113148 U Україна, МПК МПК (2016.01) B23B 39/00, B23Q 3/06 (2006.01), B23C 9/00. Переналагоджуваний самоцентруючий установлювально-затискний модуль / В.О. Іванов, І.М. Дегтярьов, І.В. Павленко (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u2016 08302; заявл. 27.07.2016; опубл. 10.01.2017, Бюл.№1
Abstract: Переналагоджуваний самоцентруючий установлювально-затискний модуль містить корпус з центральним отвором та радіально розташованими кулачками з зубцями, виконаними під кутом до напрямних Т-подібних пазів корпусу, в яких установлені кулачки з можливістю переміщення. Модуль додатково має черв'ячно-косозубе колесо, розміщене всередині корпусу на осі, встановленій в центральному отворі, з можливістю обертання навколо неї, та косозубі колеса, радіально розташовані в корпусі на окремих осях з можливістю обертання навколо них та взаємодії з зубцями кулачків і черв'ячно-косозубого колеса, при цьому має вал-черв'як, розміщений з можливістю взаємодії з черв'ячно-косозубим колесом.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51890
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other7
China1
Germany3
France1
Ukraine3
United States17
Downloads
Other1
China1
Germany3
Ukraine6
United States4


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Ivanov_samotsentruiuchyi.pdf214.74 kBAdobe PDF15Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.