Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55784
Title: Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму "зеленої" економіки в умовах інформаційного суспільства
Authors: Мельник, Леонід Григорович
Мельник, Леонид Григорьевич
Melnyk, Leonid Hryhorovych
Таранюк, Леонід Миколайович
Таранюк, Леонид Николаевич
Taraniuk, Leonid Mykolaiovych
Сотник, Ірина Миколаївна
Сотник, Ирина Николаевна
Sotnyk, Iryna Mykolaivna
Шкарупа, Олена Василівна
Шкарупа, Елена Васильевна
Shkarupa, Olena Vasylivna
Карінцева, Олександра Іванівна
Каринцева, Александра Ивановна
Karintseva, Oleksandra Ivanivna
Дериколенко, Олександр Миколайович
Дериколенко, Александр Николаевич
Derykolenko, Oleksandr Mykolaiovych
Бурлакова, Ірина Михайлівна
Бурлакова, Ирина Михайловна
Burlakova, Iryna Mykhailivna
Дегтярьова, Ірина Борисівна
Дегтярева, Ирина Борисовна
Dehtiarova, Iryna Borysivna
Маценко, Олександр Михайлович
Маценко, Александр Михайлович
Matsenko, Oleksandr Mykhailovych
Ковальов, Богдан Леонідович
Ковалев, Богдан Леонидович
Kovalov, Bohdan Leonidovych
Горобченко, Тетяна Вікторівна
Горобченко, Татьяна Викторовна
Horobchenko, Tetiana Viktorivna
Шкарупа, Іван Сергійович
Шкарупа, Иван Сергеевич
Shkarupa, Ivan Serhiiovych
Бурич, Іван Васильович
Бурич, Иван Васильевич
Burych, Ivan Vasylovych
Часник, Олена Миколаївна
Часнык, Елена Николаевна
Chasnyk, Olena Mykolaivna
Мандрика, Владислав Анатолійович
Мандрыка, Владислав Анатольевич
Mandryka, Vladyslav Anatoliiovych
Іскаков, Андрій Андрійович
Искаков, Андрей Андреевич
Iskakov, Andrii Andriiovych
Гайтина, М.В.
Шимко, В.Ю.
Шевельова, Д.С.
Бавикіна, А.Ю.
Keywords: сталий розвиток
устойчивое развитие
Sustainability
ресурсозбереження
ресурсосбережение
resource conservation
екологічна модернізація
экологическая модернизация
ecological modernization
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму "зеленої" економіки в умовах інформаційного суспільства [Текст] : звіт про НДР (проміжний) / Кер. Л.Г. Мельник. - Суми : СумДУ, 2016. - 186 с.
Abstract: Предметом дослідження є економічні відносини, що виникають при в процесі формування «зеленої» економіки в умовах інформаційного суспільства. Об’єктом дослідження є механізми формування «зеленої» економіки в умовах інформаційного суспільства. Метою дослідження є розробка фундаментальних основ формування «зеленої» економіки на основі відтворювального механізму її екологізації й поступової дематеріалізації індустріального метаболізму. Відповідно до поставленої мети в роботі були окреслені такі завдання: формування елементів концепції «зеленої» економіки на основі її відтворювального механізму; дослідження механізмів екологізації економіки на основі відтворювального механізму відкритих стаціонарних систем; розроблення елементів концепції "зеленої" економіки, які включають систему управління й інструментарій екологізації відкритих стаціонарних систем; дослідження перспектив розвитку «зеленої» економіки з урахуванням економічних можливостей і ресурсних обмежень української економіки.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55784
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other2
Germany1
France3
Russia1
Ukraine2
United States1
Downloads
Other1
Germany1
United Kingdom1
Russia1
Ukraine2
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Melnyk_1277.pdf2.22 MBAdobe PDF7Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.