Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57625
Title: Основні завдання та інструменти контролінгу фінансової стійкості страхової компанії
Other Titles: The main objectives and instruments of controlling the financial stability of insurance companies
Authors: Ткаченко, Н.В.
Keywords: контролінг
фінансова стійкість
страхова компанія
controlling
financial stability
insurance company
контроллинг
финансовая устойчивость
страховая компания
Issue Year: 2012
Publisher: Українська академія банківської справи Національного банку України
Citation: Ткаченко, Н.В. Основні завдання та інструменти контролінгу фінансової стійкості страхової компанії [Текст] / Н.В. Ткаченко // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 3(193). - C. 38–43.
Abstract: У сучасній фінансовій системі україни все більшу роль відіграють страхові компанії. Мобілізуючи грошові кошти і перетворюючи їх на капітал, вони здатні не лише забезпечувати захист суспільного виробництва, а й здійснювати необхідні інвестиції в економіку країни. Для потенційних споживачів страхових послуг, фізичних та юридичних осіб, теоретичний та практичний інтерес становить фінансова стійкість страховиків, методи її оцінки і забезпечення. Автор статті досліджує контролінг фінансової стійкості як систему чіткого та ефективного управління грошовими потоками страхової компанії. В статті визначено основні напрямки стратегічного та оперативного контролінгу; сформульовано основні завдання та інструменти контролінгу фінансової стійкості страхової компанії. На цій підставі автор пропонує алгоритм контролінгу фінансової стійкості страхової компанії, обгрунтовує принципи його побудови та особливості впровадження.
In modern Ukraine's financial system increasingly important role played by insurance companies. Mobilizing funds and converting them into capital, they can not only protect public production, but also make the necessary investments in the economy. For potential consumers of insurance services, persons and entities, theoretical and practical interest is the financial stability of insurers, methods of assessment and support. The article explores the controlling financial stability as a system of clear and effective cash management of the insurance company. The paper identified key areas of strategic and operational controlling The main objectives and instruments of controlling the financial stability of insurance companies. On this basis, the author proposes an algorithm controlling the financial stability of insurance companies, supports the principles of its construction and features of implementation.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57625
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ БТ)

Views
Other10
Germany1
France1
United Kingdom2
Italy1
Downloads
Other15
China3
Russia1
Ukraine1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Tkachenko.pdf440.54 kBAdobe PDF18Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.