Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57900
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЄрмоленко, Д.Ю.-
dc.date.accessioned2017-08-11T12:14:52Z-
dc.date.available2017-08-11T12:14:52Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationЄрмоленко, Д.Ю. Напрями вдосконалення правового регулювання реалізації функцій Національним банком України [Текст] / Д.Ю. Єрмоленко // Правові горизонти. - 2017. - Вип. 3(16). - С. 64-70.ru_RU
dc.identifier.urihttp://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57900-
dc.description.abstractУ сучасній економіці велике значення має підтримка стабільності грошової одиниці, достатнє забезпечення капіталом, захищена від криз банківська система. Особлива роль належить грошово-кредитній системі та її головній ланці - центральному банку. У сучасних умовах діяльність центрального банку має вирішальний вплив на стабільність національної валюти, надійність банківських установ, дієвість платіжно-розрахункового механізму, що загалом визначає ефективність функціонування всієї економіки. Зазначені обставини обумовлюють актуальність та необхідність розгляду питань, пов’язаних зі статусом центрального банку в економіці та сфер його функціонування, оскільки місце центрального банку в ринковій економіці багато в чому визначає хід та напрям економічного розвитку. Нові умови і якісно новий характер взаємодії елементів банківської системи, реформування організації діяльності Національного банку України як її центральної ланки, створення та вдосконалення системи банківського регулювання й банківського нагляду, що відповідають сучасним вимогам і забезпечують стабільне і прозоре функціонування національної економіки, а також проблеми, пов’язані з правовим забезпеченням діяльності банківських установ, й спонукали безпосередньо до проведення дослідження саме в сфері організації й діяльності банківської системи України.ru_RU
dc.description.abstractIn modern economy a great importance has the stability of the currency, sufficient provision of the capital and banking system protected from the crisis. A special role belongs to the monetary and credit system and its main link - the central bank. In modern conditions activity of central bank has a decisive impact on the stability of the national currency, the reliability of banks, payment and settlement efficiency mechanism that determines overall efficiency of the economy. These circumstances determine the urgency and the need to address issues related to the status of the central bank in the economy and its fields of operation, because the place of the central bank in a market economy largely determines the course and direction of economic development. New conditions and new quality of interaction of elements of the banking system, reforming the organization of the National Bank of Ukraine as its central management, creation and improvement of banking regulation and banking supervision that meet modern requirements and provide stable and transparent functioning of the national economy and problems related related to the legal provision of banking institutions, and led directly to the research is in the area of organization and activity ban kivskoyi system of Ukraine.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.publisherСумський державний університетru_RU
dc.subjectгрошово-кредитна системаru_RU
dc.subjectНаціональний банк Україниru_RU
dc.subjectправове регулюванняru_RU
dc.subjectцентральний банкru_RU
dc.subjectmonetary and credit systemru_RU
dc.subjectNational bank of Ukraineru_RU
dc.subjectlegal regulationru_RU
dc.subjectcentral bankru_RU
dc.subjectденежно-кредитная системаru_RU
dc.subjectНациональный банк Украиныru_RU
dc.subjectправовое регулированиеru_RU
dc.subjectцентральный банкru_RU
dc.titleНапрями вдосконалення правового регулювання реалізації функцій Національним банком Україниru_RU
dc.title.alternativeWays of Improvement of Legal Regulation of National Bank of Ukraine Function Realizationru_RU
dc.typeArticleru_RU
Appears in Collections:Правові горизонти

Views
Other1
Germany1
United States2
Downloads
Other1
China1
Germany1
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Yermolenko.pdf924.97 kBAdobe PDF4Download
Show simple item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.