Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64122
Title: Спосіб прогнозування виникнення ішемічного атеротромботичного інсульту (ІАТІ) з урахуванням поліморфізмів гена метилентетрагідрофолатредуктази (МТНFR)
Authors: Matlai, Olha Ivanivna
Harbuzova, Viktoriia Yuriivna 
Obukhova, Olha Anatoliivna 
Dubovyk, Yevhen Ivanovych 
Снєгірьова, І.О.
Keywords: ішемічний атеротромботичний інсульт
ишемический атеротромботический инсульт
ischemic atherothrombotic stroke
поліморфізм гена
полиморфизм гена
gene polymorphism
метилентетрагідрофолатредуктаза
метилентетрагидрофолатредуктаза
Issue Year: 2017
Publisher: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Citation: Пат. 117453 U Україна, МПК G01N 33/50 (2006.01). Спосіб прогнозування виникнення ішемічного атеротромботичного інсульту (ІАТІ) з урахуванням поліморфізмів гена метилентетрагідрофолатредуктази (МТНFR) / О.І. Матлай, В.Ю. Гарбузова, О.А. Обухова, Є.І. Дубовик, І.О. Снєгірьова (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u2017005822; заявл. 23.01.2017; опубл. 26.06.2017, бюл. № 12.
Abstract: Спосіб прогнозування виникнення ішемічного атеротромботичного інсульту (ІATI) з урахуванням поліморфізмів гена метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR), що включає визначення С677Т поліморфізму гена MTHFR, який відрізняється тим, що додатково індивідуально визначають А1298С поліморфізм ієна MTHFR і при наявності носійства мінорного алеля за двома поліморфізмами С677Т та А1298С гена MTHFR роблять висновок про зростання ризику розвитку ІATI.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64122
Type: Patent
Appears in Collections:Патенти

Views
Other16
Germany2
France2
United States1
Downloads
Other4
China1
Germany2
France2
Ukraine2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Matlai_sposib.pdf221.63 kBAdobe PDF11Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.