Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64608
Title: Медико-соціальні аспекти громадського здоров'я
Authors: Калиниченко, Д.О.
Keywords: громадське здоров'я
общественное здоровье
public health
демографічна ситуація
демографическая ситуация
demographic situation
Сумська область
Сумская область
Sumy region
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Калиниченко, Д.О. Медико-соціальні аспекти громадського здоров'я [Текст] / Д.О. Калиниченко // Перспективи розвитку медичної науки і освіти : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми, 16-17 листопада 2017 р. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 94-95.
Abstract: Підготовка фахівців у галузі громадського здоров’я передбачає вивчення особливостей медико-демографічних процесів та показників, що характеризують якість життя населення. Медико - демографічна ситуація, що склалась останнім часом в Україні, свідчить про незадовільний стан здоров’я населення, з високими показниками захворюваності, низькою народжуваністю та високим рівнем смертності. Медична демографія, яка вивчає взаємозв'язок відтворення населення з медико-соціальними чинниками і розробляє заходи, спрямовані на забезпечення найбільш сприятливого розвитку демографічних процесів і поліпшення здоров'я населення, використовує дані регіональних особливостей вказаних процесів для розробки регіональних програм у галузі громадського здоров’я на основі аналізу і співставлення демографічного розвитку регіонів.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64608
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other8
Germany1
United Kingdom1
Ireland1
United States1
Downloads
Other11
Germany1
Italy1
Ukraine4


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Kalynychenko_hromadske_zdorovia.pdf1.76 MBAdobe PDF17Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.