Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65817
Title: Проблема цінностей у філософії
Authors: Крекотень, К.
Шуба, В.
Keywords: філософське дослідження
философское исследование
philosophical research
моральні цінності
моральные ценности
moral values
аксіологія
аксиология
axiology
філософська думка
философская мысль
philosophical thought
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Крекотень, К. Проблема цінностей у філософії [Текст] / К. Крекотень, В. Шуба // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 219-222.
Abstract: Значення філософського дослідження проблеми трансформації моральних цінностей в сучасному світі можна пояснити тим, що комплекс моральних цінностей індивіда, етносу, соціуму є одним із важливих показників, що характеризує взаємодію суб’єктів суспільства, сприйняття ними цієї дійсності буття. Також важливим є розуміння кількісної і якісної характеристики моральних цінностей сучасного суспільства для передбачення того, як реалії сьогодення вплинуть на розвиток духовного життя майбутніх поколінь, країни в цілому.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65817
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ІФСК)

Views
Other3
Downloads
China3


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Krekoten_axiology.pdf1.9 MBAdobe PDF3Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.