Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66345
Title: Особливості оцінювання рівня стійкого розвитку міст та агломерацій
Other Titles: Особености оценки устойчивого развития городов и агломераций
Features of estimation of the sustainable development rate of cities and metropolitan areas
Authors: Аверкина, М.Ф.
Keywords: стійкий розвиток
ентропія
ресурсна ефективність
управлінська ефективність
логістизація
устойчивое развитие
энтропия
ресурсная эффективность
управленческая эффективность
логистизация
sustainable development
entropy
resource efficiency
managerial efficiency
logistization
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Аверкина, М.Ф. Особливості оцінювання рівня стійкого розвитку міст та агломерацій [Текст] / М.Ф. Аверкина // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2017. - № 4. - С. 334-349. - DOI: 10.21272/mmi.2017.4-30
Abstract: Стаття присвячена розкриттю особливостей оцінювання рівня стійкого розвитку міст та агломерацій. Автором сформовано показники оцінювання рівня стійкого розвитку міст й агломерацій. В основу оцінювання рівня стійкого розвитку міст та агломерацій покладено інформаційну ентропію як функцію стану, що дає змогу найкраще описувати поведінку відкритих багатокомпонентних динамічних систем. На ґрунті визначених показників й запропонованих інтегральних індикаторів використання та відтворення соціо-еколого-економічних ресурсів, соціо-еколого-економічної безпеки, логістизаці оцінено рівень стійкого розвитку агломерацій України.
Статья посвящена раскрытию особенностей оценки уровня устойчивого развития городов и агломераций. Автором сформированы показатели оценки уровня устойчивого развития городов и агломераций. В основе оценки уровня устойчивого развития городов и агломераций использовано информационную энтропию как функцию состояния, что позволяет лучше описывать поведение открытых многокомпонентных динамических систем. На основе предложенных интегральных индикаторов использования и воспроизводства социо-эколого-экономических ресурсов, социо-эколого-экономической безопасности, логистизации оценен уровень устойчивого развития агломераций Украины. На основе определенных показателей и предложенных интегральных индикаторов использования и воспроизводства социо-эколого-экономических ресурсов, социо-эколого-экономической безопасности, логистизации оценен уровень устойчивого развития агломераций Украины.
To disclose the features of the sustainable development estimation rate for cities and metropolitan areas. To develop evaluation criteria of metropolitan areas logistization.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66345
Type: Article
Appears in Collections:Маркетинг і менеджмент інновацій

Views
Other2
Germany1
United States9
Downloads
Other2
China2
Germany1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Averkyna.pdf302.36 kBAdobe PDF5Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.