Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66534
Title: Неорганічні в'яжучи на основі відходів теплових електростанцій
Authors: Дашкова, Т.С.
Глуховський, І.В.
Глуховський, В.В.
Keywords: портландцемент
промисловість будівельних матеріалів
промышленность строительных материалов
construction materials industry
енергоємність будівельного виробництва
энергоемкость строительного производства
energy intensity of construction production
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Дашкова, Т.С. Неорганічні в'яжучи на основі відходів теплових електростанцій [Текст] / Т.С. Дашкова, І.В. Глуховський, В.В. Глуховський // Системи розроблення та постановлення продукції на виробництво. Індустрія 4.0. Сучасний напрямок автоматизації та обміну даними у виробничих технологіях: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції м. Суми, 22-26 травня 2017 р. / Ред.кол.: О.Г. Гусак, К.О. Дядюра. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 127-128.
Abstract: Зниження енергоємності та матеріалоємності національного продукту є першочерговою задачею розвитку промислового комплексу України. У галузі будівельного виробництва ця задача може бути вирішена шляхом зменшення витрат основного мінерального в'яжучого – портландцементу, загальна енергоємність якого дорівнює 7500 МДж на тонну, та за рахунок залучення у промисловість будівельних матеріалів багатотоннажних відходів інших галузей промисловості.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66534
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ТеСЕТ)

Views
Other2
Germany1
Downloads
Other2
Germany1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Dashkova_Hlukhovskiy_neorganichni_vyajuchi.pdf946 kBAdobe PDF3Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.