Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67075
Title: Професійно-орієнтовані правничі тексти в навчанні мови професійного спілкування студентів-іноземців
Authors: Kazandzhyieva, Maryna Symeonivna
Keywords: професійне спілкування
юридичні тексти
профессиональное общение
юридические тексты
professional communication
legal texts
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Казанджиєва, М.С. Професійно-орієнтовані правничі тексти в навчанні мови професійного спілкування студентів-іноземців [Текст] / М.С. Казанджиєва // Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики, перспективи: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 23-24 листопада 2017 р. - Суми: СумДУ, 2017. - С. 41-43.
Abstract: Програми підготовки майбутніх юристів, у які входить як навчальна дисципліна мова професійного спілкування, передбачають поглиблення та розширення знань із сучасної літературної мови, формування навичок і вмінь їх подальшого застосування у професійній діяльності правників. Оволодіння мовою права як окремим стильовим різновидом української літературної мови передбачає, крім опанування понятійно-категоріального апарату професії, і знання специфічного в мові права – загальних відомостей про сутність і функції мови права, її стильові та жанрові різновиди; положення чинного законодавства щодо функціонування та розвитку мов в Україні (державної мови, мов національних меншин, мов міжнародного спілкування, мови судочинства тощо).
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67075
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ БТ)

Views
Other5
Germany1
France3
United States19
Downloads
Other3
China1
Germany1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Kazandzhyieva.pdf1.52 MBAdobe PDF5Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.