Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67440
Title: Роль знань у виборі траєкторій інноваційного розвитку регіонів
Other Titles: Роль знаний в выборе траекторий инновационного развития регионов
The role of knowledge in the selection of trajectories of innovative development of regions
Authors: Ілляшенко, Сергій Миколайович
Ильяшенко, Сергей Николаевич
Illiashenko, Serhii Mykolaiovych
Шипуліна, Юлія Сергіївна
Шипулина, Юлия Сергеевна
Shypulina, Yuliia Serhiivna
Ілляшенко, Наталія Сергіївна
Ильяшенко, Наталия Сергеевна
Illiashenko, Nataliia Serhiivna
Keywords: управління знаннями
управление знаниями
knowledge management
стратегії розвитку
стратегии развития
development strategy
інноваційний розвиток
инновационное развитие
innovative development
регіональний розвиток
региональное развитие
regional development
Issue Year: 2018
Publisher: Пороги
Citation: Ілляшенко, С.М. Роль знань у виборі траєкторій інноваційного розвитку регіонів [Текст] / С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна, Н.С. Ілляшенко // Сучасні тенденції розвитку регіонів, підприємств та їх обʼєднань: монографія / за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2018. – C. 80-93.
Abstract: Визначено роль знань у обґрунтуванні вибору напрямів інноваційного розвитку регіону. Визначено види знань, що задіяні у процесі вибору. Визначено послідовність і зміст процедур їх взаємодії.
Определена роль знаний в обосновании выбора направлений инновационного развития региона. Определены виды знаний, которые задействованы в процессе выбора. Определены последовательность и содержание процедур их взаимодействия.
Defined the role of knowledge in justifying the choice of directions of innovation development of the region. Defined types of knowledge that are involved in the process. Determined the sequence and content of the procedures of their interaction.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67440
Type: Book chapter
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views
Other4
France2
Italy1
Russia2
Ukraine3
Downloads
Ukraine5


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Illiashenko_knowledg_region.pdf407.35 kBAdobe PDF5Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.