Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67798
Title: Зв'язок алельного поліморфізму "генів ектопічної кальцифікації" з розвитком поширених серцево-судинних хвороб та їх ускладнень
Authors: Ataman, Oleksandr Vasylovych 
Harbuzova, Viktoriia Yuriivna 
Obukhova, Olha Anatoliivna 
Dubovyk, Yevhen Ivanovych 
Чумаченко, Я.А.
Гарбузова, Є.А.
Keywords: алельний поліморфізм
ішемічний атеротромботичний інсульт
серцево-судинні захворювання
ген: TNAP, BMP2
аллельный полиморфизм
ишемический атеротромботический инсульт
сердечно-сосудистые заболевания
allelic polymorphism
ischemic atherothrombotic stroke
cardiovascular diseases
gene: TNAP, BMP2
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Зв'язок алельного поліморфізму "генів ектопічної кальцифікації" з розвитком поширених серцево-судинних хвороб та їх ускладнень [Текст]: звіт про НДР (остаточний) / кер. О.В. Атаман. - Суми: СумДУ, 2017. - 122 с.
Abstract: Уперше досліджено розподіл алелів та генотипів за поліморфізмами А69314G гена ТNАР і Ser37Ala гена BMP2 у практично здорових осіб, хворих з ішемічним атеротромботичним інсультом та із ГКС в українській популяції. Доведено, що поліморфізм А69314G гена ТNАР асоційований з розвитком гострого коронарного синдрому: ризик ГКС у носіїв мінорного алеля для А69314G поліморфізму у 2,2раза вищий, ніж у гомозигот за основним алелем. Уперше виявлено, що вплив вивчених генетичних чинників на розвиток кардіоваскулярної патології має статеві особливості. Ризик виникнення ГКС в осіб чоловічої статі з А/G + G/G генотипом (поліморфізм гена ТNАР) у 2,19 раза вищий, ніж у пацієнтів з А/А генотипом. Ризик розвитку ГКС у пацієнтів з ІМТ ≥ 25 кг/м2, носіїв мінорного алеля за А69314G поліморфізмом гена ТNАР, майже у 2,9 раза вищий, ніж у гомозигот за основним алелем. Уперше доведено зв'язок між А69314G поліморфізмом гена ТNАР і розвитком ГКС у осіб, які палять. Ризик виникнення ГКС у курців, носіїв мінорного алеля (А/G + G/G), майже у 3,4 раза вищий, ніж у гомозигот за основним алелем (А/А).
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67798
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other5
Downloads
Other2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Ataman_1346.pdf1.34 MBAdobe PDF2Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.