Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67964
Title: Збірник задач з квантової та ядерної фізики
Authors: Ihnatenko, Viktoriia Mykhailivna
Nefedchenko, Vasyl Fedorovych
Keywords: квантова фізика
ядерна фізика
радіоактивне випромінювання
квантовая физика
ядерная физика
радиоактивное излучение
quantum physics
nuclear physics
radioactive radiation
Issue Year: 2018
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Ігнатенко, В.М. Збірник задач з квантової та ядерної фізики [Текст]: навч. посіб. / В.М. Ігнатенко, В.Ф. Нефедченко. - Суми: СумДУ, 2018. - 224 с. - ISBN 978-611-01-1047-1
Abstract: Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, зведення основних формул, питання з теоретичного матеріалу, приклади розв’язування задач, задачі для самостійного вивчення з квантової та ядерної фізики за розділами: «Атом водню в теорії Бора. Рентгенівські спектри», «Теорія де Бройля. Рівняння Шредінгера», «Елементи фізики твердого тіла», «Будова ядра атома. Радіоактивність. Ядерні реакції», «Поглинання радіоактивного випромінювання. Елементи дозиметрії. Елементарні частинки». Посібник призначений для проведення практичних, індивідуальних занять та самостійної роботи з фізики. Для студентів інженерно-технічних та педагогічних спеціальностей першого і другого рівнів закладів вищої освіти.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67964
Type: Schoolbook
Appears in Collections:Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views
Other11
Downloads
Other35


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Ihnatenko_iaderna_fizyka.pdf2.21 MBAdobe PDF35Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.