Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67993
Title: Гістологічна будова органів імунної системи і кровотворення. Тимус та червоний кістковий мозок
Authors: Васько, Людмила Віталіївна
Васько, Людмила Витальевна
Vasko, Liudmyla Vitaliivna
Кіптенко, Людмила Іванівна
Киптенко, Людмила Ивановна
Kiptenko, Liudmyla Ivanivna
Гортинська, Олена Миколаївна
Гортинская, Елена Николаевна
Hortynska, Olena Mykolaivna
Гринцова, Наталія Борисівна
Гринцова, Наталия Борисовна
Hryntsova, Nataliia Borysivna
Keywords: імунна система
тимус
червоний кістковий мозок
особливості кровопостачання
иммунная система
красный костный мозг
особенности кровоснабжения
immune system
thymus
red bone marrow
features of blood supply
Issue Year: 2018
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Гістологічна будова органів імунної системи і кровотворення. Тимус та червоний кістковий мозок [Електронний ресурс]: навч. посіб. / Л.В. Васько, Л.І. Кіптенко, О.М. Гортинська, Н.Б. Гринцова. - Електронне видання каф. Морфології. - Суми: СумДУ, 2018. - 148 с.
Abstract: Усі органи мають загальний принцип будови і складаються з ретикулярної строми та гемопоетичних клітин різного ступеня зрілості. Стромою майже всіх кровотворних органів є ретикулярна тканина мезенхімального походження, а в тимуса – ретикулоепітеліальна тканина ентеродермального походження. Ретикулярна тканина виконує і ряд інших функцій, тобто формує мікрооточення для кровотворних клітин, активно впливаючи на їх диференціювання. У постнатальному періоді відбувається екстраваскулярний гемопоез, зрілі клітини з кровотворних органів проникають через пори капілярів і спрямовуються в периферичну кров. Наприклад, лімфоцити проникають у кров на рівні посткапілярних венул.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67993
Type: Schoolbook
Appears in Collections:Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views
Other4
Downloads
Other19


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Histolohichna_budova.pdf37.52 MBAdobe PDF19Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.