Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68042
Title: Оптимальні та адаптивні системи
Authors: Sokolov, Serhii Viktorovych
Keywords: варіаційне числення
адаптивні системи
динамічне програмування
вариационное исчисление
адаптивные системы
динамическое программирование
variational calculus
adaptive systems
dynamic programming
Issue Year: 2018
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Соколов, С.В. Оптимальні та адаптивні системи [Текст]: навч. посіб. / С.В. Соколов. - Суми: СумДУ, 2018. - 221 с.
Abstract: У навчальному посібнику викладена теорія оптимальних та адаптивних систем для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки «Системна інженерія». Наведені основні методи і приклади розв'язування типових задач, питання самоконтролю та приклади завдань для самостійної роботи студента, що сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу з однойменної навчальної дисципліни, та інший довідковий матеріал.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68042
Type: Book
Appears in Collections:Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views
Other10
Downloads
Other20


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Sokolov_adaptyvni_systemy.pdf3.28 MBAdobe PDF20Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.