Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70973
Title: Державна підтримка українського експорту: стан та напрямки розвитку
Authors: Taraniuk, Leonid Mykolaiovych
Макаренко, Т.Ю.
Keywords: зовнішня торгівля
експорт
конкурентоспроможність
інновації
зростання економіки
foreign trade
export
competitiveness
innovations
economic growth
Issue Year: 2018
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Таранюк, Л.М. Державна підтримка українського експорту: стан та напрямки розвитку [Текст] / Л.М. Таранюк, Т.Ю. Макаренко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2018. – № 1. – С. 7-16. – DOI: 10.21272/1817-9215.2018.1-01.
Abstract: Зовнішньоекономічні відносини будь-якої держави є невід’ємною складовою частиною національної економіки. Вона є одним із факторів інтеграції країни в систему світового господарства та дозволяє їй розширювати можливості виробництва і споживання, посилювати конкуренцію і таким чином впливати на економічне зростання. Україна перебуває на новому етапі входження в систему світових господарських зв’язків, і від того, як цей процес буде відбуватися, залежатиме не лише динаміка розвитку зовнішньої торгівлі держави, а й темпи росту цілої національної економіки. Авторами проаналізовано основні показники зовнішньоекономічної діяльності України та зроблено висновки щодо факторів впливу на зміни даних показників. Визначено основні проблеми та важелі державної підтримки експортерів в Україні. Досліджено зарубіжний досвід державної підтримки власних експортерів, який надає змогу визначити систему підтримки експорту в різних країнах світу. Сформовано напрямки дій щодо державної підтримки українського експорту, яка спрямована на підвищення рівня експортоорієнтовної діяльності вітчизняних підприємств.
Foreign economic relations of any state is an integral part of the national economy. It is one of the factors of the country's integration into the world economy system and allows it to expand production and consumption opportunities, strengthen competition and thus influence economic growth. Ukraine is at a new stage of entering the system of world economic relations, and how this process will take place depends not only on the dynamics of the country's foreign trade development, but also on the growth rate of the entire national economy. The authors analyzed the main indicators of Ukraine's foreign economic activity and made conclusions regarding the factors influencing the changes in these indicators. The main problems and levers of state support of exporters in Ukraine are determined. The foreign experience of state support for own exporters has been studied, which makes it possible to determine the system of export support in different countries of the world. The directions of actions for state support of Ukrainian exports have been formed, which is aimed at increasing the level of export-oriented activity of domestic enterprises.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70973
Type: Article
Appears in Collections:Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views
Other28
Downloads
Other28


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Taraniuk.pdf635.4 kBAdobe PDF28Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.