Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71553
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДжолос, А.В.-
dc.date.accessioned2019-01-24T12:22:35Z-
dc.date.available2019-01-24T12:22:35Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationДжолос, А.В. Організація і методика використання звітності банків для розробки системи їх рейтингування. [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного рівня магістра; спец.: 071 - облік і оподаткування / А.В. Джолос; наук. керівник Т.Г. Савченко. – Суми: СумДУ, 2018. – 55 с.ru_RU
dc.identifier.urihttp://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71553-
dc.description.abstractУ роботі проаналізовано основні підходи та методики щодо визначення рейтингової оцінки діяльності банків. Досліджено методичні та організаційні засади формування комплексної публічної рейтингової системи оцінки банків України та наведено результати її апробації. Основною метою цього дослідження є розробка системи рейтингування для підвищення рівня довіри та інформаційної обізнаності зовнішніх користувачів банку, а також для прийняття ефективних рішень банками щодо свого стратегічного розвитку.ru_RU
dc.description.abstractВ работе проанализированы основные подходы и методики по определению рейтинговой оценки деятельности банков. Исследованы методические и организационные основы формирования комплексной публичной рейтинговой системы оценки банков Украины и приведены результаты ее апробации. Основной целью данного исследования является разработка системы рейтингования для повышения уровня доверия и информационной осведомленности внешних пользователей банка, а также для принятия эффективных решений банками относительно своего стратегического развития.ru_RU
dc.description.abstractThe master’s thesis analyzes the main approaches and methods for determining the rating assessment of the activities of banks. The methodological and organizational principles of development process of a complex public rating system of Ukrainian banks assessment were researched and results of its approbation were presented. The main aim of this research is to develop the rating system for increasing the level of trust and awareness of external users, as well as to make effective decisions by banks regarding their strategic development.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.publisherСумський державний університетru_RU
dc.subjectбанкru_RU
dc.subjectbankru_RU
dc.subjectрейтинг банкуru_RU
dc.subjectрейтинг банкаru_RU
dc.subjectbank ratingru_RU
dc.subjectCAMELSOru_RU
dc.subjectфінансова стійкість банкуru_RU
dc.subjectфинансовая устойчивость банкаru_RU
dc.subjectfinancial stability of the bankru_RU
dc.subjectрівень довіри до банкуru_RU
dc.subjectуровень доверия к банкуru_RU
dc.subjectlevel of trust to the bankru_RU
dc.titleОрганізація і методика використання звітності банків для розробки системи їх рейтингуванняru_RU
dc.title.alternativeOrganization and methods of banks reporting applying within the rating system developmentru_RU
dc.typeMasters thesisru_RU
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ БТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Dzholos_mag_rob.pdf812.54 kBAdobe PDF50Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.